Uudiste arhiiv

 

EIL pidulikul aastalõpukoosolekul 08.12.2017 Eesti Teaduste Akadeemias kuulutati välja aunimetused:

AASTA INSENER 2017  Heino Harak

AASTA TEHNIKAÜLIÕPILANE 2017 Mihkel Härm

 

PAIDE ARVAMUSFESTIVAL 11.08 -12.08.2017

Paide Arvamusfestivalil oli Eesti Inseneride Liidul 1,5 tunnine etteaste: Insenerimõte ajas

Insenerimõte ajas

EIL osalemise eesmärk  oli tehnikavaldkonna tutvustamine, inseneri elukutse propageerimine ja tehnika valdkonna õppekavade  turundamine

Osalesime seal oma liikmete Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) ,  Eesti Maaülikooli (EMÜ) ja Tallinna Tehnikaülikooliga (TTÜ)

Kokkuvõte arutelust

*

27.04.2017 toimus Glehni lossis EVEA ettevõtlusfoorum.

*

23.03.2017 toimus TTÜ-s EIL-i ÜLDKOGU.

*

Veebruarist 2017 alustas Keskkonnaministeerium koos Tallinna Tehnikaülikooli ja ÅF-Consulting AS-iga energia- ja ressursijuhtimise alaste tasuta koolitustega ekspertidele.

Koolituse eesmärk on suurendada Eestis energia- ja ressursi analüüsiga tegelevate ekspertide pädevust ja ühtlustada nende taset. „Järgneval neljal aastal investeerime ettevõtete ressursitõhususe parandamisse üle 100 miljonit euro. Toetuse saamise üheks eelduseks on süsteemselt tehtud ressursi- ja energiakasutuse analüüs,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus. „Koolitades juba praegu turul aktiivseid ja potentsiaalseid uusi eksperte, saame selliste analüüside kvaliteeti tõsta.“ Lisainfo meetme ja koolituse kohta Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt: http://www.envir.ee/et/energia-ja-ressursijuhtimise-alased-koolitused

*

Lahkus silmapaisted energeetikateadlane akadeemik Lembit Krumm (20. juuli 1928- 13. detsember 2016)

Kuressaares sündinud poisina  omandas Krumm kõrghariduse 1952. aastal tolleaegses TPI-s, tehnikadoktor aastast 1979, professor 1980 ja Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik aastast 1987.

Ak Krummi teadustöö NSVL Teaduste Akadeemia  Siberi osakonnas Suurte energiasüsteemide funktsioneerimise osakonna juhatajana,  Eesti TA Energeetika Instituudis osakonnajuhataja ning Tallinna Tehnikaülikoolis on silmapaistev.

Mälestus austatud kolleegist elab tema elutöö rakendustes

Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu, Eesti Inseneride Liit ja TTÜ energeetikud

*

02.12.2016 EIL pidulikul aastalõpukoosolekul Eesti Teaduste Akadeemias kuulutati välja Aasta Insener 2016 ja Aasta Tehnikaüliõpilane 2016.

Aasta Insener 2016 Rain Veinjärv

Enefit Energiatootmine AS-i arendusjuht. On kogu oma karjääri jooksul tegelenud suuremahuliste tehniliste projektide elluviimisega, mis on kõik andnud tohutu panuse Eesti energeetika jätkusuutlikkusse. Tema esimene mahukas projekt oli kahe põlevkiviploki moderniseerimine – Eesti elektrijaama 8. ja Balti elektrijaama 11. – mille tulemusena asendati vanad tolmpõletuskatlad uute efektiivsemate keevkihtkateldega

Aasta Tehnikaüliõpilane 2016 Kristjan Türk

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi tootmistehnika magistriõppe I kursuse üliõpilane. Kristjan Türk on väga hea õppeedukusega ja eeskujuliku käitumisega magistriastme üliõpilane, kes 2016. a lõpetas EMÜ Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuse õppekava väga heade õpitulemustega. Kristjan Türk on projekti Pneumobiil 2016 üks eestvedajatest ja elluviijatest.