Uudiste arhiiv

Eesti Inseneride Liidu üldkogu 17.02.2021

Vastavalt juhatuse otsusele toimus Eesti Inseneride Liidu üldkogu 17.02.2021 virtuaalselt erialaorganisatsioonide liikmete esindusnormiga 1:20.

Üldkogu päevakord oli:
1) 2020. aasta majandusaasta aruande ja revidendi aruande kinnitamine;
2) juhatuse koosseisu muudatuste kinnitamine;
3) liikmemaksu printsiipide kinnitamine;
4) 2021. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
5) 2021. aasta revidendi kinnitamine;
6) infopunkt: juhatuse valitud asepresident;
7) infopunkt: valitud aasta insener ja aasta tehnikaüliõpilane 2020;
8) infopunkt: Tallinna Polütehnikum lõpetanud liikmelisuse 31.12.2020;
9) infopunkt: EILile konkursiga leitud tudengist projektijuht;
10) kohapeal tõstatatud küsimused.

Aasta insener ja aasta tehnikaüliõpilane 2020

Eesti Inseneride Liidu juhatus valis avalikul konkursil esitatud kandidaatide hulgast virtuaalsel koosolekul välja aasta inseneri ja aasta tehnikaüliõpilase.

Aasta insener 2020

ARVI HAMBURG

Tehnikateaduste doktor, kes on juhtinud 14 aastat vabatahtlikkuse alusel Eesti Inseneride Liitu ja andnud suure panuse Eesti inseneeria arengusse. Olnud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi liige, professor ja energeetikateaduskonna dekaan. 2020. aastal viis Eesti Inseneride Liidu algatatud ja pikalt ette valmistatud Eesti Teadus- ja Tehnikakeskuse Nobeli projekti riiklikult tähtsusega kultuuriobjekti kandidaadiks. Kui antud projekt teostub, siis saab sellest maamärk Eesti inseneeriale.

Aasta tehnikaüliõpilane 2020

ERIK TEDER

Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala 5. kursuse üliõpilane, töötanud 2 aastat AS YIT Eesti objektijuhina, täna tööl ettevõttes Ehitusekspertiisibüroo OÜ. Olnud Üliõpilasesinduse eesistuja, Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu esimees, osalenud juba viimased 5 aastat erinevates nõukogudes ja senatites, korraldanud igal aastal palju meelelahutuslikke ja hariduslikke üritusi kõigile inseneritudengitele, on ülikoolis mentor ja annab noortele rebastele järeleaitamise tunde matemaatikas ja füüsikas, osaleb lisaks aktiivselt mitmetes teistes ülikooli organisatsioonides ja nende tegevuses, korraldab hariduse kvaliteedi tagasiside küsitlusi ning aitab arendada oma õppekava ja programmi.

VIRUMAA KOLLEDŽI KURSUSED 24.-27.11.2020

Tööstuslike robotite programmeerimine, https://register.taltech.ee/tois.php?koolitus=21078

Программирование промышленных роботов, https://register.taltech.ee/tois.php?koolitus=21079

EILi ÜLDKOGU 2020

09.09.2020 toimunud Eesti Inseneride Liidu (EIL) üldkogul valiti järgmiseks kaheks aastaks EILi presidendiks Leo Rummel. EILi juhatuse koosseisu järgmiseks aastaks kinnitati: Jaanus Lass (Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing), Priit Luhakooder (Eesti Ehitusinseneride Liit), Lembit Vali (Eesti Elektroenergeetika Selts), Juhan Sein (Eesti Autoinseneride Liit), Vladislav Mašatin (Eesti Soojustehnikainseneride Selts), Veiko Karu (Eesti Mäeselts), Aleksander Grünstam (Eesti Süsteemiinseneride Selts), Toomas Heering (Põlva Inseneride Liit), Avo Ots (Eesti Elektroonikaühing), Aigar Hermaste (Eesti Mehaanikainseneride Liit), Toomas Rang (Tallinna Tehnikaülikool), Margus Arak (Eesti Maaülikool), Toomas Roosna (KH Energia – Konsult AS), Meelis Eldermann (Viru Keemia Grupp AS), Ain Saaret (Tallinna Polütehnikum), Martti Kiisa (Tallinna Tehnikakõrgkool), Enn Kerner (Grafitek OÜ), Linnea Pärnaste-Virve (Ecomatic AS), Julia Labastova (Narva Inseneride Liit). EILi juhatus ja liikmesorganisatsioonid tänavad EILi pikaajalist ja väga teenekat senist presidenti Arvi Hamburgi!

Igal aastal toimuval EILi üldkogul kinnitatakse liikmesorganisatsioonide esindajad, kinnitatakse tegevusaruanne ja tegevuskava ning arutatakse teemasid, mis mõjutavad Eesti inseneriharidust ja muid inseneeriaga seotud teemasid. Üldkogu avakõne pidas Tallinna Tehnikaülikooli värske rektor Tiit Land.

 

HEA INSENER! RÄÄKIGEM OMA IGAPÄEVATÖÖST KOOLIÕPILASTELE

1.-12. klassi õpilased ootavad väga eri valdkondade esindajaid, sh insenere oktoobrist detsembrini külalistundi andma ja rääkima oma tööst või jagama karjäärilugu.

Külalistunni kutsed leiate SIIT. Broneerimiskeskkonnas saab igaüks valida sobiva aja, asukoha ja/või valdkonna ning leida just endale sobivad külalistunnid.

Lisaks on sel sügisel Tagasi Kooli kaudu veel kaks võimalust haridusse panustada:

1. Võimalus võtta endale töövari: bit.ly/tagasikoolitöövari;
2. või kutsuda õpilased oma asutusse karjääriteemalisele õppekäigule: bit.ly/tagasikooliõppekäik.

Muudame koos koolielu elulisemaks!

Kahes formaadis pilt info levitamiseks on manuses.
Lisaküsimuste korral võtke julgesti ühendust!

Tänutundega

Helena Tamm

Tagasi Kooli kommunikatsioonijuht

+3725510978
helena@tagasikooli.ee
tagasikooli.ee

EIL OTSIB TUDENGIST PROJEKTIJUHTI

Eesti Inseneride Liit (EIL) otsib 3. ja kõrgemate kursuste tehnikatudengite seast insenerivaldkonna arendamisest huvitatud projektijuhti, kes abistaks EILi presidenti ja juhatust, uuendaks kodulehte, koostaks digitaalset infolehte, korraldaks tehnoloogiaõppe läbiviimist gümnaasiumites, korraldaks harivaid loenguid, koolitusreise ja muid üritusi ning aitaks suurendada insenerikutse prestiiži ühiskonnas.

Omalt poolt pakume:
• tunnitasulist käsunduslepingut ise mõõdetud ajakulu järgi – kuine töötasu eeldatava 0,3 koormuse juures (50 tundi kuus) on 500 € bruto;
• vaba graafikut – saad töötada sellisel ajal ja sellises kohas, kus ise soovid;
• kogemust, mida tulevased tööandjad väärtustavad;
• suurt ettevõtete kontaktivõrgustikku, mis on suureks abiks hea töökoha leidmisel;
• võimalust võtta tasuta osa koolitustest ja koolitusreisidest.

Huvi korral palume saata oma CV ja motivatsioonikirja leo.rummel(at)insener.ee.

Kandideerimise tähtaeg oli 16.12.2020.

Töö algus on 04.01.2021 ja leping on tähtajatu.

Aasta insener ja aasta tehnikaüliõpilane 2019

EIL aastalõpu pidulikul koosolekul Eesti Teaduste Akadeemias 06.12.2019 kuulutati välja:

Aasta insener 2019

ARNO KÜTT

Cleveroni juhatuse esimees. Eesti ettevõtja ja veebikaubanduse-logistika innovaatiliste tehnoloogiate arendaja

Aasta tehnikaüliõpilane 2019

KERDO KÜTT

Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi ehituse eriala cum laude lõpetanud üliõpilane

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL 100

17.09.2018 sai Tallinna Tehnikaülikool 100-aastaseks. Õnnitleme juubilari ja soovime palju aastaid! Juubeli puhul valminud dokumentaalfilmi saab vaadata vajutades siia.

Otsitakse tehnoloogiaõpetajat

Merivälja Kool Tallinnas vajab väga alates septembrist tehnoloogiaõpetajat 4.-9. klassidele. Pakume rohkemat kui täiskoormust, palk kokkuleppel. Äkki leiduks mõni pensionärist insener, kes võtaks missiooniks järelkasvu kasvatamise.

Kontakt:

Maiu Plumer
Merivälja Kooli õppejuht
maiu.plumer@meripohi.edu.ee

EESTI TEADUS- JA TEHNIKAMUUSEUM

Liia Rebane, Eesti Inseneride Liidu eestvedamisel asutatud Eesti Teadus- ja Tehnikamuuseumi algatajate SA kõneisik kirjutab ajalehehes Postimees: “Keskne Eesti teadus- ja tehnikamuuseum võiks kujuneda mitte ainult rahvuslikuks, vaid ka rahvusvaheliseks suurprojektiks, sest meie teaduse ja tehnika ajaloos on küllaga maailmatasemel episoode, mida näidata, tutvustada ja Eestit valdkonnapõhiselt esile tõsta. Kokkuvõtteks saab öelda, et eeltööde esimesed etapid on läbitud. Tegevuste jätkamiseks on vajalik riigi toetus. Teaduse ja tehnikavaldkonna populariseerimine on Eesti ettevõtluse ja kogu majanduse jätkusuutlikkuse võtmeküsimus. Patareisse planeeritava kobarmuuseumi kontekstis ETTMi rajamine annab käegakatsutavad võimalused selle kiiremaks teostumiseks, saates ühiskonnale sõnumi, et valitsus peab seda oluliseks.” Loe kogu artiklit siit ja täpsemat infot ETTM-i kodulehelt.

EIL-i ÜLDKOGU 2018

Igal aastal toimub EIL-i üldkogu, kus valitakse esindajad, kinnitatakse tegevusaruanne ja tegevuskava ning arutatakse teemasid, mis mõjutavad Eesti inseneriharidust ja muid inseneeriaga seotuid teemasid. Viimasel üldkogul sai avasõnad TTÜ teadusprorektor, Renno Veinthal, kes rõhutas insenerihariduse tähtsust ühiskonnas. Pärast sai sõna Eesti Teadusagentuuri arendusjuht, Signe Ambre, kes rääkis insenerihariduse populariseerimise raskustest ja jagas ideid edasise tegevuse jaoks selles valdkonnas. Viimane rääkija oli 2017. aasta tehnikaüliõpilane, Eesti Energia partnersuhete arendusjuht ja Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee peasekretär, Mihkel Härm, kes kutsus inimesi liituma WEC-ga ja andis ka mõista, et Eesti Energia on nõus toetama erinevaid algatusi, mille eesmärgiks on insenerihariduse edendamine, kuid selleks tuleb teha vastavasse Insenergia fondi oma taotlus.

INSENEERIA TEEMAPÄEV

Aitäh kõikidele inseneeria teemapäeval osalenutele. Teie kaasamõtlemine selleks, et tulevikus oleks meil rohkem insenere, oli oluline ja tõi välja mitmeid olulisi teemasid. Muuhulgas saame edasi töötama hakata sellega, et teha inseneride amet ja töö sisu inimestele tuttavaks. Aitäh kõikidele, kes teemapäeval soovisid osaleda, kuid kellel see sel korral kahjuks võimalik ei olnud ja aitäh toredatele Järveküla kooli inimestele, kes ürituse toimumisele kaasa aitasid.
Üritusel tehtud ettekannete ja väljatoodud probleemide ning neile pakutud lahendustega saate tutvuda miks.ee portaalis. Kutsun Teid Facebookis jälgima teadus- ja tehnoloogiapakti lehte https://www.facebook.com/TeadusJaTehnoloogiapakt/, nii saab kursis olla valdkonna uudiste ja sündmustega. Kui Teil on tulevikuks koostöömõtteid, siis andke sellest mulle märku, koos jõuame rohkem!

Signe Ambre Eesti Teadusagentuur

EIL pidulikul aastalõpukoosolekul 08.12.2017 Eesti Teaduste Akadeemias kuulutati välja aunimetused:

AASTA INSENER 2017  Heino Harak

AASTA TEHNIKAÜLIÕPILANE 2017 Mihkel Härm

 

PAIDE ARVAMUSFESTIVAL 11.08 -12.08.2017

Paide Arvamusfestivalil oli Eesti Inseneride Liidul 1,5 tunnine etteaste: Insenerimõte ajas

Insenerimõte ajas

EIL osalemise eesmärk  oli tehnikavaldkonna tutvustamine, inseneri elukutse propageerimine ja tehnika valdkonna õppekavade  turundamine

Osalesime seal oma liikmete Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) ,  Eesti Maaülikooli (EMÜ) ja Tallinna Tehnikaülikooliga (TTÜ)

Kokkuvõte arutelust

*

27.04.2017 toimus Glehni lossis EVEA ettevõtlusfoorum.

*

23.03.2017 toimus TTÜ-s EIL-i ÜLDKOGU.

*

Veebruarist 2017 alustas Keskkonnaministeerium koos Tallinna Tehnikaülikooli ja ÅF-Consulting AS-iga energia- ja ressursijuhtimise alaste tasuta koolitustega ekspertidele.

Koolituse eesmärk on suurendada Eestis energia- ja ressursi analüüsiga tegelevate ekspertide pädevust ja ühtlustada nende taset. „Järgneval neljal aastal investeerime ettevõtete ressursitõhususe parandamisse üle 100 miljonit euro. Toetuse saamise üheks eelduseks on süsteemselt tehtud ressursi- ja energiakasutuse analüüs,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus. „Koolitades juba praegu turul aktiivseid ja potentsiaalseid uusi eksperte, saame selliste analüüside kvaliteeti tõsta.“ Lisainfo meetme ja koolituse kohta Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt: http://www.envir.ee/et/energia-ja-ressursijuhtimise-alased-koolitused

*

Lahkus silmapaisted energeetikateadlane akadeemik Lembit Krumm (20. juuli 1928- 13. detsember 2016)

Kuressaares sündinud poisina  omandas Krumm kõrghariduse 1952. aastal tolleaegses TPI-s, tehnikadoktor aastast 1979, professor 1980 ja Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik aastast 1987.

Ak Krummi teadustöö NSVL Teaduste Akadeemia  Siberi osakonnas Suurte energiasüsteemide funktsioneerimise osakonna juhatajana,  Eesti TA Energeetika Instituudis osakonnajuhataja ning Tallinna Tehnikaülikoolis on silmapaistev.

Mälestus austatud kolleegist elab tema elutöö rakendustes

Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu, Eesti Inseneride Liit ja TTÜ energeetikud

*

02.12.2016 EIL pidulikul aastalõpukoosolekul Eesti Teaduste Akadeemias kuulutati välja Aasta Insener 2016 ja Aasta Tehnikaüliõpilane 2016.

Aasta Insener 2016 Rain Veinjärv

Enefit Energiatootmine AS-i arendusjuht. On kogu oma karjääri jooksul tegelenud suuremahuliste tehniliste projektide elluviimisega, mis on kõik andnud tohutu panuse Eesti energeetika jätkusuutlikkusse. Tema esimene mahukas projekt oli kahe põlevkiviploki moderniseerimine – Eesti elektrijaama 8. ja Balti elektrijaama 11. – mille tulemusena asendati vanad tolmpõletuskatlad uute efektiivsemate keevkihtkateldega

Aasta Tehnikaüliõpilane 2016 Kristjan Türk

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi tootmistehnika magistriõppe I kursuse üliõpilane. Kristjan Türk on väga hea õppeedukusega ja eeskujuliku käitumisega magistriastme üliõpilane, kes 2016. a lõpetas EMÜ Tehnika ja tehnoloogia bakalaureuse õppekava väga heade õpitulemustega. Kristjan Türk on projekti Pneumobiil 2016 üks eestvedajatest ja elluviijatest.