Aasta insener

 

On saanud traditsiooniks igal aastal, inseneridepäeval, EIL pidulikul koosolekul kuulutada välja Aasta Insener ja Aasta Tehnikaüliõpilane ning tunnustada neid vastava aukirjaga. Aasta Inseneri tunnustust antakse välja alates 1999. aastast.

 Aasta Insener 1999 Arne Ansper

Aasta Insener 2000 Lembit Vali, Valdek Kulbach, Toomas Noorem

Aasta Insener 2001 Teet Ilves

Aasta Insener 2002 Ülo Ambos

Aasta Insener 2003/2004 Rein Kaarlõp, Jüri Riives, Jaan Tamm, Mati Tarlap, Mati Uus, Harald Velner

Aasta Insener 2005/2006 Arvo Ots

Aasta Insener 2007 Ants Jakobson

Aasta Insener 2008 Harri Tallermo

Aasta Insener 2009 Uudo-Rein Lehtse

Aasta Insener 2010 Enno Lend

Aasta Insener 2011 Arvi Prikk

Aasta Insener 2012 Eimar Jõgisu

Aasta Insener 2013 Heiki Meos

Aasta Insener 2014 Hardy Maybaum

Aasta Insener 2015 Milko Milatskov

Aasta Insener 2016 Rain Veinjärv

Aasta Insener 2017 Heino Harak

Alates 2007. aastast hakati Aasta Tehnikaüliõpilase tunnustust välja andma.

Aasta Tehnikaüliõpilane 2007 Heiki Beres – TTÜ energeetikateaduskond

Aasta Tehnikaüliõpilane 2008 Kristjan Pilt – TTÜ energeetikateaduskond

Aasta Tehnikaüliõpilane 2009 Siim Viilup – TTÜ mehaanikateaduskond

Aasta Tehnikaüliõpilane 2010 Triin Aavik – TTÜ mehaanikateaduskond

Aasta Tehnikaüliõpilane 2011 Toomas Vaimann – TTÜ energeetikateaduskond

Aasta Tehnikaüliõpilane 2012 Siim Nõmme – TTÜ mehaanikateaduskond

Aasta Tehnikaüliõpilane 2013 Johann-Gustav Lend – TTÜ energeetikateaduskond

Aasta Tehnikaüliõpilane 2014 Mart Müllerbeck – Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledži IV kursuse üliõpilane

Aasta Tehnikaüliõpilane 2015 Enn Karin – TTÜ energeetikateaduskond

Aasta Tehnikaüliõpilane 2016 Kristjan Türk – Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut

Aasta Tehnikaüliõpilane 2017 Mihkel Härm – TTÜ inseneriteaduskond

 

Elutöö preemia 2014  Mati Valdma

Elutöö preemia 2015  määrati TTÜ endisele rektorile  Andres Keevallikule ja EIL endisele asepresidendile  Aare Kitsingule