Õpilasele

Kes on insener?

Insener on tehnikaspetsialist, kes tegeleb keeruliste süsteemide arendamise, loomise või kontrollimisega. Insenerid loovad uusi ja moodsaid tehnilisi lahendusi ja täiustavad juba olemasolevaid. Inseneriharidusega inimesed võivad töötada paljudel erinevatel ametikohtadel, näiteks projektijuhina, projekteerijana, tootmisjuhina, insenerina.

tipmised_lopmised_doktor[1]Kvaliteetne tehnikaharidus on tööjõuturul suur konkurentsieelis ning statistilised andmed näitavad, et tehnikahariduse omandanud inimesed teenivad väga konkurentsivõimelist palka, mida illustreerib ka statistikaameti poolt avaldatud uuring.

Joonisel on näidatud 2006-2011 aastal bakalaureusekraadiga ülikooli lõpetanute mediaanpalk 2012. aastal.

Allikas: http://stat24.ee/2014/03/millised-erialad-on-tasuvad/

Inseneriharidust on võimalik Eestis omandada paljudes erinevates õppeasutustes. Põnevaid õppekavasid leidub nii kõrg- kui kutsekoolides. Parima valiku aitavad teha karjääriabileheküljed Rajaleidja ja Kutseharidus.ee.

Loe lähemalt: Õpi inseneriks