Õpi inseneriks

Eestis on võimalik inseneriharidust omandada mitmetes kõrg- ja kutsekoolides. Parima haridustee valikuks on mitmeid portaale, mis aitavad igale tulevasele insenerile leida parim õppekava.

Rajaleidja on mitmekülgne portaal, mis nii kaardistab Eestis inseneriharidust pakkuvad asutused, sisaldab informatsiooni haritudse omandamise põhimõtetest, kui ka aitab haridustee jätkamisel langetada õige valik.

Kutseharidus.ee kaardistab Eestis tegutsevad kutsekoolid, aitab eriala valikul ning annab ülevaate omandatavatest erialadest.

 

Kõrgkoolid

Ülevaade inseneriharidust andvatest kõrgkoolidest, neis õpetatavad insenerierialad, õpetatavate erialade lühiiseloomustus.

INSENERIERIALAD KÕRGKOOLIDES

 

 

 

 

 

 

Kutsekoolid

Ülevaade inseneriharidust andvatest kutsekoolidest, neis õpetatavad insenerierialad, õpetatavate erialade lühiiseloomustus.

INSENERIERIALAD KUTSEKOOLIDES