Tehnoloogia- ja teadusringid

Kolm põrsakest on 2013. aasta parimast õpilasfirmast välja kasvanud noorte ettevõtte, mille eesmärgiks on teaduse populariseerimine. Selleks korraldatakse vinget teadusteatrit ning harivaid teadusringe.

HK Unicornide liikumine on liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Ettevõtmine sai alguse 2018. aasta sügisel eesmärgiga äratada ja kasvatada tehnikaalast huvi tüdrukute seas läbi praktiliste ülesannete.

.Medoonity on uut liiki huviringide pakkuja 9-14-aastastele lastele Tartus, kus saab mänguliselt ja mitmekülgselt õppida isetegemist erinevates valdkondades: leiutamine ehk inseneeria, meedia ja kunst, robootika ja programmeerimine, elektroonika, inimene ja suhtlemine.

TalTech Tehnoloogiakoolis näidatakse koolinoortele, et tehnoloogiaalane haridus ja inseneeria on huvitavad ja elulähedased ning suunatakse koolinoori ettevõtlikkusele! Korraldatakse aastaringselt haridusliku sisuga töötube, kursuseid, laagreid, suve- ja talvekoole ning teemapäevi, kuhu on oodatud kooliõpilased erinevas vanuses (1.–12. kl).