Tehnoloogiahüpe

Tehnoloogiahüpe on Eesti Inseneride Liidu poolt algatatud programm, millega populariseeritakse tehnikaharidust, et muuta tehnoloogia üheks prioriteetseks valdkonnaks ja teha Eestist tehnoloogiariik. Probleemiks on, et Eestis ei ole piisavalt inseneri-  ja tehnikaharidusega inimesi ja eesmärgiks on seatud seda valdkonda eelisarendada. Programmi sihtrümaks on peamiselt noored, kellele pakuvad huvi tehnika ja reaalained, et suunata neid õppima tehnikaerialasid.

tehnoloogiariigiks