Milleks?

Eesmärk: Ühiskonna hoiakute muutmine, tehnikateadused Eesti järgmise 20 aasta prioriteediks.

  • 6 aasta pärast – 60% rohkem noori astub ülikooli reaalerialale.
  • 10 aasta pärast – Eestis on 4 tipptasemel tehnoloogiavaldkonda.
  • 20 aasta pärast – Eesti on kõrgtehnoloogiline riik 3 globaalse suurfirma arenduskeskustega.

Tulemus:

  • Ühiskond teadvustab vajadust inseneride järgi ja seab tehnoloogiavaldkonna järgmise 20 aasta prioriteediks.
  • Tehnikaerialadele astujate ja lõpetajate arv suureneb.
  • Erinevad propageerimisega tegelevad asutused hakkavad tegema koostööd.

Mõningaid artikleid inseridest, inseneeriast ja tehnika- ning humanitaaralade õppimisest:

Leo Rummel: Eesti vajab suurt teaduse ja tehnika avastuskeskust

Töötlevat tööstust ootab lähiaastatel inseneride ja kõrgharidusega töötajate puudujääk

Triin Ploompuu: liiga palju inimesi õpib pehmeid erialasid

Katrina Helstein: Mina, klienditeenindaja

Kõrgharitud noore lugu: Kuidas ma tööd otsin

Raport: Eesti vajab rohkem teadlasi ja insenere

Kas liigume e-Eestist tehnoloogia-Eestisse?

Tööstus. Eestis töötut inseneri ei leia