Milleks?

Eesmärk: Ühiskonna hoiakute muutmine, tehnikateadused Eesti järgmise 20 aasta prioriteediks.

  • 6 aasta pärast – 60% rohkem noori astub ülikooli reaalerialale
  • 10 aasta pärast – Eestis 4 tipptasemel tehnoloogiavaldkonda
  • 20 aasta pärast – Eesti kõrgtehnoloogiline riik 3 globaalse suurfirma arenduskeskustega

Tulemus:

  • Ühiskond teadvustab vajadust inseneride järgi ja seab tehnoloogiavaldkonna järgmise 20 aasta prioriteediks.
  • Tehnikaerialadele astujate ja lõpetajate arv suureneb.
  • Erinevad propageerimisega tegelevad asutused hakkavad tegema koostööd

 

Mõningaid artikleid inseridest, inseneeriast ja tehnika- ning humanitaaralade õppimisest:

Katrina Helstein: Mina, klienditeenindaja

Kõrgharitud noore lugu: Kuidas ma tööd otsin

Euroopas vajatakse kümneid tuhandeid inseneritaibuga töötajaid

Kas inseneriks õppida on pop

Inseneeria versus pehmed erialad ehk erialavaliku dilemmadest

Raport: Eesti vajab rohkem teadlasi ja insenere

Kas liigume e-Eestist tehnoloogia-Eestisse?