FEANI

FEANI – Euroopa Rahvuslike Inseneriühenduste Assotsiatsioon (Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs) asutati 1951. aastal.

FEANI põhiline eesmärk on Euroopa inseneride kompetentsusnõuete ühtlustamine nii ülikoolihariduse kui järgneva täienduskoolituse ja praktika osas. FEANI omistab euroinseneri (EUR ING) kvalifikatsioonitaset, tehnikaülikooli ja tema õppekava eelneva atesteerimise ja tõendatud inseneritöö kogemuse põhjal. Insenerihariduse ja -praktika vastavuse FEANI nõuetele hindab  üleeuroopaline rahvusvaheline hindamiskomisjon.

Eesti Inseneride Liit võeti FEANI täisliikmeks 1996. aastal Budapestis, kus toimus järjekordne FEANI üldkogu. Eestit esindas kolmeliikmeline delegatsioon: EIL president, Tallinna Tehnikaülikooli professor Leo Mõtus, EIL välissuhete komisjoni esimees, Eesti Majandusjuhtide Instituudi direktor Jüri Truusa ja EIL hariduse komisjoni esimees, Tehnikaülikooli professor Andres Keevallik. Koos Eestiga võeti vastu Tšehhi, Sloveenia ja Rumeenia. Balti riikidest on Eesti ainus FEANI liige. FEANI liikmete nimekiri: https://www.feani.org/feani/membership-list-0.

FEANI ÜRO Säästva arengu eesmärkideni jõudmise strateegiast: https://bit.ly/38Eklb5

© 2022 Eesti Inseneride Liit MTÜ