Eesti noored ehitasid oma koolides tuleviku linnakuid

Eelmisel aasta novembris kuulutas Eesti Inseneride Liit (EIL) koostöös Insplayga, kes on STE(A)M–õppe (Eesti keeles MATIK-õppe) ja õppevahendite maaletooja ja müüja ning pikaaegne õpetajate koolitaja, STE(A)M (MATIK) päeva tähistamiseks noortele välja ehitust ja robootikat ühendava väljakutse. STE(A)M käsitleb teaduse (Science), tehnoloogia (Tech), inseneeria (Engineering), kunsti (Art) ja matemaatika (Math) lõimitud õpet. Selle eesmärgiks on arendada kriitilist ja tehnilist mõtlemist, probleemide loovat lahendamist ja meeskonnatöö oskust ning selle populariseerimine on inseneride järelkasvu seisukohalt äärmiselt oluline. Statistika näitab, et noorte huvi reaalainete vastu hakkab põhikooli II astmes vähenema ning on madalaim kolmandas astmes, kuid taolised võistlused on väga hea viis, kuidas mänguliselt reaalteaduste ja tehnika huvi uuesti sütitada.

Ülesanded

MATIK päeva puhul korraldatud väljakutses pidid noored projekteerima ja ehitama elementmaja ning programmeerima roboti selle nelja sõiduga kohale viima. Siinkohal suur tänu EIL liikmele Eesti Ehitusinseneride Liidule, kes oli ülesannete loomisel ehitusliku poole nõustaja. Väljakutse ülesanded esitati kolmes raskusastmes. Algtasemel, mis oli mõeldud lasteaia lastele, olid lastel täielikult vabad käed, kuid nii kesktasemel (1.-4. klass) kui ka edasijõudnutel (5.-12. klass) tuli juba maja projekteerimisel ja ehitamisel arvestada ettekirjutuste ja kliendi soovidega. Neile olid esitatud ka lisatingimused, mille täitmisel oli võimalik noppida lisapunkte. Roboti programmeerimisel tuli lähtuda etteantud kaardist ja sõitude arvust ning arvestada lasti raskusega. Võistlusele laekunud töödes oli näha väga palju loomingulisust, nutikaid probleemilahendusi, tugevat meeskonnatööd ja pühendumust ning õpetajate sõnul nautisid lapsed protsessi ka keerulisematel hetkedel.

Tagasisides kiitsid meeskondade juhendajad ja õpetajad EILi ja Insplay koostöös valminud väljakutset, tuues välja, et püstitatud ülesanded toetasid mängulist ja uudishimu tekitavat õppimist ning võimaldasid arendada koostööd, loovust, probleemide lahendamist, kriitilist mõtlemist ja ka programmeerimist. Siin kohal suur aitäh kõikidele õpetajatele ja juhendajatele, kelle panus nii selles väljakutses kui ka inseneride järelkasvu laiemalt on hindamatu!

Võitjad

Konkursile laekus kokku 60 tööd lasteaedadest, koolidest, huvikoolidest ja -ringidest üle kogu Eesti. Algtaseme seast, kuhu laekus 42 tööd, valiti parimaks Tallinna Rõõmupesa Lasteaia Rõõmusärade rühm, kelle töö on nähtav siin. Kesktasemel laekus 15 tööd ning parimaks osutus Tallinna Lasnamäe Põhikooli 1a ja 1b klassi meeskond Tuleviku Ehitajad. Edasijõudnute tasemel laekus 4 väga tugevat tööd, millest parimat valida oli väga keeruline. Seekord võitis taseme peaauhinna Pärnu Mai Kooli meeskond R0b0P0isid 2, kelle töö ja teekonnaga saab tutvuda siin. Iga taseme võitjad said auhinnaks Intelino nutirongi koos lisadega ja Öun Drinks karastusjooke.

Veel jagati viis eriauhinda, mille olid välja pannud TalTechi Tehnoloogiakool, Rakett 69 Teadusstuudio, mobiilne tehnoloogiaklass Merkuur, Insplay ning Öun Drinks OÜ. Omanimelise eriauhinna pani välja Eesti Puitmajaliit, kes pärjas oma lemmikut 200 € Insplay kinkekaardiga. Täpsem info toimunud võistluse ülesannete ja võitjate kohta on leitav siin.

Meil on äärmiselt hea meel, et nii palju meeskondi võistlusel osales ning sellesse väljakutsesse palju aega ja energiat panustas. Loodame, et järgmisel väljakutsel on neid veelgi rohkem!

 

Võistluse toetajad: