EIL korraldas Vanalinna Hariduskollegiumi noortele Kallaste talus kahepäevase inseneerialaagri

12.-13. mail korraldas Arvi Hamburg Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnaasiumi R-klassidele Kallaste talus inseneerialaagri, kus noored omandasid inseneeriaalaseid oskusi ning kogusid uusi teadmisi.

Laagri raames toimusid kaks väga põnevat töötuba: juturoboti ehitamine (juhendaja: Mathias Are, VHK vilistlane ja tarkvara arendaja Ridangos) ja arvutite elektroonika alused (juhendaja: Javier Ortin). Esimes töötoas tutvustati juturoboteid, nende loomist ja kasutusalasi. Õpilased said T said luua oma juturoboti mõne enda valitud otstarbe jaoks, tutvuda põgusalt keeletehnoloogia valdkonnaga ning kasutada oma loovat mõtlemist ja programmeerimise oskuseid. Õpilased nägid kuidas päris veebiteenuste projekti ehitatkse, selle struktuuri ning kuidas ühendada erinevaid API’d.

Arvutite elektroonika aluste töötoas tutvusid õpilased arvutite elektroonika põhiliste komponentidega ning õpiti, kuidas nendega ehitatakse kogu arvuti loogika, mis protsessorid käivitavad. Töötoa käigus koostasid õpilased kasutades transitore ja valgusdioode põhilisi loogika väravaid (AND; OR; XOR…) ning ehitasid 4 bitti summaatori, mida kasutatakse arvutites aritmeetiliseks liitmiseks, milleks tuli õpilased juba kasutada integraallülitusi. See andis võimaluse õpilastele paremini aru saada, kuidas elektroonikast tuleb digitaalne maailm alustades ainult 0 ja 1-dega.

Õhtul kogusid noored teadmisi laiahaardelisel inseneeriaalasel viktoriinil, ehitasid grilltikkudest silda ning osalesid erinevates sporditegevustes nagu jalgpall, võrkpall, discgolf ja lauatennist. Laagri korraldaja Arvi Hamburgi sõnul sujus kõik väga hästi, tagasiside oli äärmiselt positiivne ning noored uurisid juba järgmise laagri kohta. Tegemist oli VHK R-klasside teise inseneerialaagriga ning tundub, et kujunemas on uus inseneeriaklassi traditsioon.