ENGINEERS EUROPE Põhjaregiooni koosolekul 01.09.2023 räägiti inseneeria tulevikuvaatest Euroopas.

Enn Kerner

Eesti Inseneride Liidu laiapõhjaline inseneride esindatus kõigis Eesti töötleva tööstuse valdkondades on hinnaline väärtus ning EIL on hinnatud partner ENGINEERS EUROPE organisatsioonis, kus meie ettepanekutega arvestatakse ja soovitakse näha meie aktiivset kaasatöötamist kõigi inseneride esindajana Eestist.

Inseneride sügavast puudusest töötlevas tööstuses tulenevalt algatas ENGINEERS EUROPE inseneride oskuste strateegiaplaani, originaalpealkirjaga:

„E4E Skills Strategy: Anticipating Skill Requirements for the Engineering Profession“.

Strateegiaplaani koostamine ja võtmeteemad aitavad kujundada ka Eesti inseneride tulevikuvaadet ja seisukohti baaskoolituseks.

Strateegiaplaani esimese osa teemad annavad EIL-le järgmised suunised oma tegevuste planeerimiseks

  1. Partnerite panused riiklikul ja ELi tasandil – kuidas erinevates tööstussektorites töötavate inseneride oskused ja neile esitatavad baaskompetentsid siduda ühtseks tervikus.
  2. Määratleda insenere vajavad tööstused ja sektorid – kus Eestis on kõrgendatud nõudlus inseneride järele.
  3. Lühikeses ja keskmises ajateljes hinnata tööalase konkurentsivõime olemust – peame esitama ENGINEER EUROPE töörühmale ülevaate Eesti inseneride tööalasest konkurentsivõimest Euroopa Liidu tööturul.

Euroopa Komisjoni projekti “ENGINEERS4EUROPE” tööosana valmis mahukas üleeuroopaline inseneeria uuring “Results of Primary and Secondary Research: Inputs to the E4E Skill Strategy

Tänan kõiki, kes andsid Eesti panuse uuringusse.

Kõigil soovijatel on võimalus tutvuda uuringu tulemustega.

Palun andke oma soovist teada EIL projektijuhile pr. Kristi Kuusemetsale.

Huvilistele saadetakse uuringu koopia.

EIL osaleb uues loodavas töörühmas SDG7 „Taskukohane ja puhas energia“ (originaalpealkiri „Affordable and clean energy“). Töörühma eesmärk on 18 kuuga koostada ENGINEERS EUROPE seisukoht, mida kasutada Euroopa Komisjoniga, rahvuslike ametitega ja organisatsioonidega suhtlemisel. Oluline on Eesti Inseneride Liidu seisukohtade lisamine dokumenti, et sellele toetudes kaasa rääkida Eestis energiajulgeoleku ja -kestlikkuse teemadel.

Kellel EIL liikmetest on huvi väljendada enda seisukohti, palun endast EIL juhatusele teada anda.