Aasta insener ja aasta tehnikaüliõpilane

Kandideerimise või kandidaadiks esitamise tingimused:

Aasta insener – insenerieriala magistrikraad või magistriga võrdsustatud bakalaureusekraad või 5-aastase õppe diplom või 4-aastane rakenduskõrgharidus ning vähemalt 10 aastat tööd insenerialal;

Aasta tehnikaüliõpilane – kandidaadi esitamise tähtaja seisuga õppimine insenerieriala bakalaureuse-, magistri-, doktori- või rakenduskõrgharidusõppes, õpingud ei tohi olla lõpetatud.

Hindamise kriteeriumid:

  • 75% vastavalt töö- või õpingutealased silmapaistvad saavutused insenerivaldkonnas nii lõppenud aastal kui eelnevatel aastatel
  • insenerikutse(d)
  • 25% tegevus insenerivaldkonnas vastavalt töö või haridusasutuse väliselt – erialaorganisatsioonides, huvihariduse vallas, üliõpilaste puhul ka tuutorina ja esindusorganisatsioonides.

Nominendid tuleb esitada koos haridus- ja töökäigu kirjelduse / CV ja kandidaadi sobivust põhjendava kaaskirjaga või täidetud vormiga e-posti aadressil konkurss(ät)insener.ee.

Esitatud kandidaatide hulgast teeb valiku hääletuse teel EIL juhatus.

Võitjad avalikustatakse detsembris ja neid autasustatakse pidulikult siis, kui olud seda võimaldavad. Võitjatega tehakse intervjuud, mis avaldatakse ajakirjas Director Inseneeria.

Lisaks on kahel aastal antud välja elutöö preemiaid:

Elutöö preemia 2014  Mati Valdma

Elutöö preemia 2015  määrati Tallinna Tehnikaülikooli endisele rektorile Andres Keevallikule ja EILi endisele asepresidendile Aare Kitsingule.

AASTA INSENER

Aasta inseneri tunnustust antakse välja alates 1999. aastast.

Aasta insener 2023 Mirko Arras
Aasta insener 2022 Viljo Allik
Aasta insener 2021 Argo Rosin
Aasta insener 2020 Arvi Hamburg
Aasta insener 2019 Arno Kütt
Aasta insener 2018 Andres Piirsalu
Aasta insener 2017 Heino Harak
Aasta insener 2016 Rain Veinjärv
Aasta insener 2015 Milko Milatskov
Aasta insener 2014 Hardi Meybaum
Aasta insener 2013 Heiki Meos
Aasta insener 2012 Eimar Jõgisu
Aasta insener 2011 Arvi Prikk
Aasta insener 2010 Enno Lend
Aasta insener 2009 Uudo-Rein Lehtse
Aasta insener 2008 Harri Tallermo
Aasta insener 2007 Ants Jakobson
Aasta insener 2005/2006 Arvo Ots
Aasta insener 2003/2004 Rein Kaarlõp, Jüri Riives, Jaan Tamm, Mati Tarlap, Mati Uus, Harald Velner
Aasta insener 2002 Ülo Ambos
Aasta insener 2001 Teet Ilves
Aasta insener 2000 Lembit Vali, Valdek Kulbach, Toomas Noorem
Aasta insener 1999 Arne Ansper

AASTA TEHNIKAÜLIÕPILANE

Alates 2007. aastast hakati välja andma aasta tehnikaüliõpilase tunnustust.

2023 Brenda Pent – Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond
2022 Artur Lavrov – Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond
2021 Karolina Kudelina – Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond
2020 Erik Teder – Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond
2019 Kerdo Kütt – Tallina Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituut
2018 Konrad Ilustrumm – Tallinna Tehnikakõrgkooli Tehnikainstituut
2017 Mihkel Härm – Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond
2016 Kristjan Türk – Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut
2015 Enn Karin – Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskond
2014 Mart Müllerbeck – Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledž
2013 Johann-Gustav Lend – Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskond
2012 Siim Nõmme – Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanikateaduskond
2011 Toomas Vaimann – Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskond
2010 Triin Aavik – Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanikateaduskond
2009 Siim Viilup – Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanikateaduskond
2008 Kristjan Pilt – Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskond
2007 Heiki Beres – Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskond

© 2022 Eesti Inseneride Liit MTÜ