Aasta insener ja aasta tehnikaüliõpilane

Kandideerimise või kandidaadiks esitamise tingimused:

Aasta insener – insenerieriala magistrikraad või magistriga võrdsustatud bakalaureusekraad või 5-aastase õppe diplom või 4-aastane rakenduskõrgharidus ning vähemalt 10 aastat tööd insenerialal;

Aasta tehnikaüliõpilane – kandidaadi esitamise tähtaja seisuga õppimine insenerieriala bakalaureuse-, magistri-, doktori- või rakenduskõrgharidusõppes, õpingud ei tohi olla lõpetatud.

Hindamise kriteeriumid:

  • 75% vastavalt töö- või õpingutealased silmapaistvad saavutused insenerivaldkonnas nii lõppenud aastal kui eelnevatel aastatel
  • insenerikutse(d)
  • 25% tegevus insenerivaldkonnas vastavalt töö või haridusasutuse väliselt – erialaorganisatsioonides, huvihariduse vallas, üliõpilaste puhul ka tuutorina ja esindusorganisatsioonides.

Nominendid tuleb esitada koos haridus- ja töökäigu kirjelduse / CV ja kandidaadi sobivust põhjendava kaaskirjaga või täidetud vormiga e-posti aadressil konkurss(at)insener.ee.

Esitatud kandidaatide hulgast teeb valiku hääletuse teel EIL juhatus.

Võitjad avalikustatakse detsembris ja neid autasustatakse pidulikult siis, kui olud seda võimaldavad. Võitjatega tehakse intervjuud, mis avaldatakse ajakirjas Director Inseneeria.

Aasta inseneri tunnustust antakse välja alates 1999. aastast.

 Aasta insener 1999 Arne Ansper

Aasta insener 2000 Lembit Vali, Valdek Kulbach, Toomas Noorem

Aasta insener 2001 Teet Ilves

Aasta insener 2002 Ülo Ambos

Aasta insener 2003/2004 Rein Kaarlõp, Jüri Riives, Jaan Tamm, Mati Tarlap, Mati Uus, Harald Velner

Aasta insener 2005/2006 Arvo Ots

Aasta insener 2007 Ants Jakobson

Aasta insener 2008 Harri Tallermo

Aasta insener 2009 Uudo-Rein Lehtse

Aasta insener 2010 Enno Lend

Aasta insener 2011 Arvi Prikk

Aasta insener 2012 Eimar Jõgisu

Aasta insener 2013 Heiki Meos

Aasta insener 2014 Hardi Meybaum

Aasta insener 2015 Milko Milatskov

Aasta insener 2016 Rain Veinjärv

Aasta insener 2017 Heino Harak

Aasta insener 2018 Andres Piirsalu

Aasta insener 2019 Arno Kütt

Aasta insener 2020 Arvi Hamburg

Aasta insener 2021 Argo Rosin

Aasta insener 2022 Viljo Allik

Alates 2007. aastast hakati välja andma aasta tehnikaüliõpilase tunnustust.

Aasta tehnikaüliõpilane 2007 Heiki Beres – Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskond

Aasta tehnikaüliõpilane 2008 Kristjan Pilt – Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskond

Aasta tehnikaüliõpilane 2009 Siim Viilup – Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanikateaduskond

Aasta tehnikaüliõpilane 2010 Triin Aavik – Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanikateaduskond

Aasta tehnikaüliõpilane 2011 Toomas Vaimann – Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskond

Aasta tehnikaüliõpilane 2012 Siim Nõmme – Tallinna Tehnikaülikooli Mehaanikateaduskond

Aasta tehnikaüliõpilane 2013 Johann-Gustav Lend – Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskond

Aasta tehnikaüliõpilane 2014 Mart Müllerbeck – Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledž

Aasta tehnikaüliõpilane 2015 Enn Karin – Tallinna Tehnikaülikooli Energeetikateaduskond

Aasta tehnikaüliõpilane 2016 Kristjan Türk – Eesti Maaülikooli Tehnikainstituut

Aasta tehnikaüliõpilane 2017 Mihkel Härm – Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond

Aasta tehnikaüliõpilane 2018 Konrad Ilustrumm – Tallinna Tehnikakõrgkooli Tehnikainstituut

Aasta tehnikaüliõpilane 2019 Kerdo Kütt – Tallina Tehnikakõrgkooli Ehitusinstituut

Aasta tehnikaüliõpilane 2020 Erik Teder – Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond

Aasta tehnikaüliõpilane 2021 Karolina Kudelina – Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond

Aasta tehnikaüliõpilane 2022 Artur Lavrov – Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskond

Lisaks on kahel aastal antud välja elutöö preemiaid:

Elutöö preemia 2014  Mati Valdma

Elutöö preemia 2015  määrati Tallinna Tehnikaülikooli endisele rektorile Andres Keevallikule ja EILi endisele asepresidendile Aare Kitsingule.

© 2022 Eesti Inseneride Liit MTÜ