KAS EESTI VAJAB INSENEERIASSE VÄLISTALENTE?

EASi ja KredExi ühendasutus ja Work in Estonia kaasasid Eesti Inseneride Liidu käivitatud uuringusse inseneeria välisspetsialistide vajaduste välja selgitamiseks. Kutsume kõiki Eesti Inseneride Liidu liikmeid osalema uuringus, et kaardistada Eesti töötleva tööstuse ja inseneeria valdkonna ettevõtete inseneride kompetentsid.

Uuringu link:
https://survey.alchemer.eu/s3/90642295/f52c3e8c87c9

Uuringu valimisse on arvatud kõik ettevõtluse alaliidud ja ettevõtted, kus on vaja inseneride kompetentse. Peale uuringu valmimist saab EIL uuringu kokkuvõtte, mille alusel planeerime EIL strateegilised tulevikuplaanid, et tagada Eesti eksportiva ja töötleva tööstuse tulevik ja rahvusvaheline kompetents.

Uuring on avatud 5. jaanuarini 2024.

Ootame aktiivset kaasalöömist.
Head aastavahetust ja uut algavat 2024. aastat!