Naised inseneerias: miniintervjuu soojustehnikainseneri Monika Kolloga

.

Kas sa saaksid ennast paari lausega tutvustada?

Olen soojusenergeetikainsener, projekteerimise tiimi juht ettevõttes Filter Solutions OÜ, tegelen spordiga ja olen kahe lapse ema.

.

Mida soojusenergeetikainsenerid teevad?

Minu inseneritöö on põnev, kuna see puudutab paljusid aspekte, mis mõjutavad meie igapäevaelu. Projekteerin energia- ja veesüsteeme tööstustele, kes tegelevad meile tuntud toodete, näiteks leiva, saia, vitamiinide, purgisuppide või isegi rehvide valmistamisega. Täpsemalt projekteerin väga mitmeid süsteeme – katlamaju, mis on tööstuslike protsesside südameks; koostootmisjaamu, kus toodetakse elektrit ja sooja; auru- ja kondensaadi süsteeme, mis on vajalikud näiteks steriliseerimisel, pakendamisel, kuumutamisel; soojuspumbasüsteeme, kus heitsoojust suunatakse tagasi protsessi; ja palju muud.

Kõik need tööstuste „tagatoa süsteemid“ aitavad kaasa sellele, et saaksime nautida igapäevaseid mugavusi, mida tihti isegi ei märka.

.

Kuidas sina inseneeriasse sattusid?

Minu teekond inseneriks sai alguse reaalainete süvitsi õppimisest C.R. Jakobsoni nimelises Gümnaasiumis Viljandis. Sealne matemaatika ja füüsika eriklass andis mulle tugeva aluse, mis on saatnud mind õpingute ja karjääri jooksul. Tundsin, et soovin oma teadmisi rakendada praktiliselt ja seetõttu oli loomulik samm jätkata õpinguid Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnas kütte ja ventilatsiooni erialal. Janek Laanearu oli minu doktoriõpingute juhendaja ja mentor, kelle tarkus ja toetus on olnud minu akadeemilise arengu alustalaks. Paralleelselt õpingute ja teadustööga alustasin projekteerijana tööd ettevõttes Filter, mis avas mulle ukse soojusenergeetika valdkonda.

.

Kas oled enda erialavalikuga rahul?

Olen oma eriala valikuga väga rahul. Tehniliste süsteemide mõistmine ja nende visualiseerimine ei ole lihtsalt oskus, vaid ka võimalus näha maailma detailide ja seoste kaudu, mis jäävad paljudele varjatuks.  Mind ümbritsevad eri valdkondade spetsialistid, kes jagavad oma teadmisi ja kogemusi. Inseneritöö on pidev teadmiste vahetus, kus igaüks toob lauale midagi uut ja huvitavat.

.

Millised on olnud suurimad väljakutsed, millega olete enda karjääri jooksul silmitsi seisnud?

Üheks suurimaks proovikiviks on olnud mitme insenerivaldkonna süvitsi tundmine. Katlamajade projekteerimine on suurepärane näide, kus peab aru saama kompleksetest süsteemidest, mis hõlmavad erinevaid vedelikke, gaase, kütuseid ning nendega seotud protsessiparameetreid.

Selle oskuste komplekti omandamine on nõudnud aastatepikkust praktiseerimist, pidevat õppimist ja paratamatult ka eksimusi. Kõikide teadmiste meeles pidamine ja nende rakendamine erinevates projektides, olgu selleks siis katlamaja, heitsoojuse taaskasutamine, jahutusvee tootmine või kütusevarustussüsteemid, on olnud keeruline. Iga projekt nõuab ainulaadset lähenemist ja põhjalikku arusaamist. Olla mitmekülgne spetsialist on väljakutse, kuid see tagab suurema paindlikkuse ja kohanemisvõime muutuvas töömaailmas.

.

Mida peate enda tööalaseks suurimaks saavutuseks?

Iga lõpetatud projekt on minu jaoks suur tööalane saavutus ja iga rahulolev klient on kirss tordil.

.

Inseneeriat peetakse sageli meestealaks. Kas nõustute sellega väitega?

Tõsi, inseneeriat peetakse meestealaks, kuid see on vaid üks osa legendist. Tegelikult on inseneeria universaalne keel, mida räägivad nii mehed kui naised.

.

Kuidas saaks paremini toetada noori naisi inseneeriaga tegelena ning selles karjääri alustama?

Inseneriks saamine on südameasi – soov panustada oma teadmiste ja oskustega millegi uue ja parema loomisesse. Sa pead olema uudishimulik ja kiire õppija. Pea meeles, et naisena tuleb sul ennast korduvalt tõestada. Praktika näitab, et kuigi akadeemiline haridus ja erialased kursused on asendamatud, on oluliseks osaks ka varajane töökogemus insenerivaldkonnas. Paljud tähtsad teadmised tulevad „käed-küljes“ kogemusest nii ehitusobjektil kui ka kontoris.

Ma hindan insenerfirmasid, kes väärtustavad vanemspetsialistide koolitamist juhendajateks, et neil oleks vajalikud tööriistad ja võtted noorte inseneride väljaõpetamiseks. See kindlustab, et noored talendid saavad oma esimesed edukogemused ja sisemise soovi edasi lennata.