Eesti Inseneride Liit korraldas Narva Eesti Gümnaasiumis inseneri infopäeva

22. veebruaril toimus Narva Eesti Gümnaasiumis Eesti Inseneride Liidu korraldatud inseneri infopäev, mis pakkus gümnaasiumiõpilastele põhjaliku ülevaate inseneeria mitmekülgsest maailmast. Gümnasisid said kuulata põnevaid ettekandeid, osaleda töötubades ning uurida insenerihariduse edasiõppimise võimalusi hariduse minimessil, kus esindatud olid nii TalTech Virumaa Kolledž kui ka Tallinna Tehnikakõrgkool.

Päeva avas Alice Veerde Solaridest, kes selgitas õpilastele päikeseautode toimimist ja nende ehitamisega   kaasnevaid väljakutseid. EILi tudengist projektijuht ja TalTechi energeetikatudeng Carmen Tamm tutvustas energeetika valdkonda, rõhutades Eestis kasutatavate energiaallikate tähtsust ja rohepöörde olulisust. Sergei Pavlov, TalTechi automaatika lektor,  andis ülevaate inseneri ametist, inseneeria rollist meie igapäevaelus ning iseloomujoontest, mis on olulised inseneriks kujunemisel.  Tallinna Tehnikakõrgkooli tudeng Henri jagas oma kogemusi teedeehitusest, jagades eriti meeldejäävalt lugudi oma praktikast Ruhnu saarel.

Lisaks ettekannetele korraldati mitmeid interaktiivseid töötubasid. Tallinna Tehnikakõrgkool viis läbi “Tuleviku Ehitamise” töötoa, kus tutvustati noortele teedeehituse tehnikaid ja materjale. Noored õppisid, mis on geotekstiil ja said ise katsetada, kuidas see mõjutab teede kandevõimet ning vastupidavust.Eesti Lennuakadeemia “Droonide programmeerimise” töötoas said õpilased programmeerida ja lennutada droone.

Eesti Taristuehituse Liidu töötoas “TEE MIDA TAHAD” tutvustati taristuinseneri tööpäeva, töö protsesse ja materjale. Tehnikaüliõpilaste Seltsi elektroonikatöötoas, kus noored valmistasid endale öölambi, õppisid õpilased ühendama elektriskeeme ja jootma komponente trükkplaadile.

TalTech Tartu kolledži tudeng Iiv Aavik juhendas ehituskontstruktsioonide töötuba, kus andis noortele kiire ülevaate konstruktsiooni sisejõududest ning varda purunemistest. Lisaks tutvustas raamkonstruktsiooni ning selle vöimalikke stabiilsuskadusid ning möningaid viise, kuidas vältida neid konstruktsioonis. Noored pidid ehitama etteantud vahendites võimalikult kerge kuid võimalikult tugeva konstruktsiooni, mis kannataks ettenähtud raskust. Eesti Inseneride Liidu energeetika mõttetöötoas sukelduti mänguliselt elektrivaldkonna maailma ning arutleti Eesti energia tuleviku üle.

Narva Eesti Gümnaasiumi inseneri infopäev oli Ida Virumaal esimene. See mitmekesine ja hariv päev andis Narva Eesti Gümnaasiumi õpilastele väärtusliku sissevaate inseneriteaduse maailma, inspireerides noori kaaluma tulevikku tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas.