Kes on insener?

Insener on tehnikaspetsialist, kes tegeleb keeruliste süsteemide arendamise, loomise või kontrollimisega. Insenerid loovad uusi ja moodsaid tehnilisi lahendusi ja täiustavad juba olemasolevaid. Inseneriharidusega inimesed võivad töötada paljudel erinevatel ametikohtadel, näiteks projektijuhina, projekteerijana, tootmisjuhina, insenerina.

Kvaliteetne inseneriharidus on tööturul suur konkurentsieelis. Statistikaameti uuringud näitavad, et tehnikahariduse omandanud inimesed, teenivad Eestis keskmist või keskmisest kõrgemat palka. Lisaks on toimumas inseneerias põlvkonnavahetus, mis tähendab, et uusi noori insenere on väga igasse valdkonda juurde vaja.

Insenerina töötamine pakub paindlikkust töötamise koha ja aja suhtes. Lisaks on Sul insenerina võimalik otsustada, mis suunas sooviksid end arendada – insenerid teevad teadust, töötavad mittetulundus- kui ka erasektoris ning loovad startuppe ja suurkorporatiive (CoModule, Milrem Robotics, Merko Ehitus jne..). Insenerina ei pea Sa jääma ühte kindlasse valdkonda pidama, vaid saad küllaltki lühikese õppeajaga õppida selgeks mõne teise inseneriameti jaoks vajalikud oskused – inseneriteadmised on universaalsed ja erinevatesse situatsioonidesse ülekantavad.

Inseneeria erialale õppima minnes leiad erialase praktikoha tihti isegi peale esimest kursust ning saad kohe saadud teadmisi päris elus kasutusele panna. Lisaks arvestavad paljud inseneeriavaldkonnas tegutsevad tööandjad sellega, et õppimise kõrvalt on keerulisem töötada ning pakuvad paindlikke töötamisvõimalusi just õppivatele tudengitele. Praktikohad on üldjuhul ka küllaltki hästi tasustatud ning suurem osa praktikal olnud tudengeid võetaksegi erinevatesse firmadesse peagi tööle.

Inseneriharidust on võimalik Eestis omandada paljudes erinevates õppeasutustes. Põnevaid õppekavasid leidub nii kõrg- kui kutsekoolides. Parima valiku aitavad teha karjääriabileheküljed Rajaleidja ja Kutseharidus.ee.

Loe lähemalt: Õpi inseneriks

Taltech’i energiatehnoloogia instituudi kaasprofessor Anna Volkova

Anna Volkova on veetnud üle kahekümne aasta uurides soojusenergeetika valdkonda ning panustades oma teadustööga selle arengusse. Sellest 13 aastat on ta seda teinud Eestis. Selle aasta maist on Anna Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia…

Milrem Robotics simulatsiooniinsener Jörg-Kristjan Välb

Jörg-Kristjan Välb on 28aastane Jõgeva juurtega autotehnika insener, kelle tee on läbi Soome ja Inglismaa toonud tagasi Eestisse Milrem Robotics’isse, kus just alustas oma viiendat aastat simulatsiooni insenerina. Milrem Robotics on Eesti…

Solaride päikeseauto peaainsener Karl August Tatunts

Karl August Tatunts on 28aastane Tartu noormees, kelle varajane kirg mõista, kuidas maailm tema ümber töötab, on ta tänaseks toonud Solaride’i päikeseauto peainseneriks. Uurisime temalt, milline on olnud tema teekond inseneeriasse ning…

© 2022 Eesti Inseneride Liit MTÜ