Projektid/võistlused

Prototron: Loo oma ideest 35 000€ suuruse auhinnaraha

Kas näed probleemi igapäevaelus või õppetöös ja Sul on mõte, kuidas seda tehnoloogia abil saaks lahendada? Sa tahaksid oma idee teoks teha aga ei tea veel kuidas? Kui jah, siis on Prototron Junior Sulle. Sinu tänane lahendus võib homme olla Su esimene leiutamise- või ettevõtluskogemus.

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss ootab 12-19-aastaseid noori osalema õpilaste teadustööde konkursil. Konkursi eesmärk on pakkuda heal tasemel uurimistöö koostanud õpilastele väljundit ning motiveerida ja innustada noori teaduslikumale teemakäsitlusele ka kooli uurimistöödes. Konkursil osalemine annab hea võimaluse saada tagasisidet tehtud tööle ja end teistega võrrelda ning suurima väärtusena – kohtuda sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist kui mujalt maailmast. Parimatele teadustöödele on välja pandud mitmesajaeurosed preemiad.

Site logo hghg

Tehnoloogiakoolis näidatakse koolinoortele, et tehnoloogiaalane haridus ja inseneeria on huvitavad ja elulähedased ning suunatakse koolinoori ettevõtlikusele. Tehnoloogiakool korraldab aastaringselt erinevaid kursuseid, laagreid, suvekoole ja põnevaid koolitusprogramme 1. – 12. klassi õpilastele.

Avaleht - Enginaator

Enginaator on Eestis ainulaadne inseneeriavõistlus, kus saab proovile panna enda teadmised neljas erinevas valdkonnas. Võistluse eelvoor kestab 17h järjest ning iga valdkonna parimad saavad edasi finaalvõistlusele, kus nad saavad proovile panna enda teadmised 23h kestval finaalvõistlusel. Finaaltöid hindavad omaala eksperdid ning võistluse toimumist toetavad mainekad firmad. Enginaator on suunatud eelkõige gümnaasiumi ja kõrgkoolide noortele.

TalTech – Tallinna Tehnikaülikool - YouTube

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) Tehnoloogiakool koostöös Inseneriteaduskonnaga viib läbi Noore Inseneri Programmi ehk NIPi, mille eesmärgiks on tutvustada põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiõpilastele insenerialasid. NIP annab tehnika- ja tehnoloogiavaldkonnast rohkem huvitatud noortele võimaluse TalTechi teadlaste, õppejõudude ja tudengite käe all täiendada oma teadmisi inseneeriast.

Rakett 69 - ETV - Populaarne noorte teadussaade!

Rakett 69 on saatesari, mille eesmärgiks on üles leida Eesti tulevased teadlased. Saates osalejad pannakse vastamisi põnevate tehniliste probleemidele ning võitjale määratakse 10 000 € suurune teadusstipendium.

Teadlaste Öö festival on teadust populariseerivate ettevõtmiste sari, mille tipphetk on septembri viimasel reedel aset leidev üle-euroopaline Teadlaste Öö.

Avaleht | Uurimislabor

Tartu Ülikooli teaduskooli eesmärk on pakkuda nutikatele õpilastele võimetekohaseid väljakutseid. Korraldatakse süstemaatilist õpet üle Eesti. Teaduskooli tegevused ja õppematerjalid aitavad täiendada kooliprogrammi.

Vaata õpilasleiutajate riikliku konkurssi auhinnagala ülekannet 7.  detsembril - Eesti Teadusagentuur

Õpilasleiutajate riikliku konkursi eesmärk on väärtustada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni õpilaskonnas, stimuleerida õpilaste aktiivsust teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni alal ning avaldada tunnustust väljapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele ja õpilaskollektiividele, nende juhendajatele ja õpetajatele ning koolidele. 2022. aasta konkurss kuulutatkase välja juunis!

SUUR LEIUTAMISVÕISTLUS 2022 - Lottemaa Teemapark

Suurel leiutamisvõistlusel saavad osaleda kõik lapsed alates lasteaiast kuni 12. klassini. Osaleda võivad ka kutsekooliõpilased, huvikoolide ja ringide lapsed. Osaleda võib nii üksi kui ka sõbraga. Leiutamiseks võib appi võtta ka juhendaja – õpetaja, ema-isa, suure venna või hoopis vanaema-vanaisa. Juhendaja saab abiks olla nõu ja jõuga leiutamisel ja leiutise esitamisel võistlusele.

Mini Negavatt | Negavatt

Mini Negavatt on I-VI klassi koolinoortele mõeldud keskkonnateemaline videokonkurss, kuhu ootame videoklippe, mis pakuvad lahendusi erinevatele keskkonnaalastele probleemidele.
Parimad videomeistrid saadab KIK vabalt valitud klassireisile kuni 700 euro väärtuses!

© 2022 Eesti Inseneride Liit MTÜ