Tehnoloogia- ja teadusringid

VIVITA on rahvusvaheline laste ja noorte loovuskiirendite võrgustik. VIVITAs puuduvad õpetajad ja ametlik õppeprogramm. Tegevuste vedajateks on lapsed ise ning täiskasvanutel on sel teekonnal toetav ja inspireeriv roll. Usume, et see suurendab laste enesekindlust ja aitab neil kasvada nutikateks, tarkadeks ja vastutustundlikeks maailmamuutjateks.

Kolm põrsakest on 2013. aasta parimast õpilasfirmast välja kasvanud noorte ettevõtte, mille eesmärgiks on teaduse populariseerimine. Selleks korraldatakse vinget teadusteatrit ning harivaid teadusringe.

.Medoonity on uut liiki huviringide pakkuja 9-14-aastastele lastele Tartus, kus saab mänguliselt ja mitmekülgselt õppida isetegemist erinevates valdkondades: leiutamine ehk inseneeria, meedia ja kunst, robootika ja programmeerimine, elektroonika, inimene ja suhtlemine.

Merkuur on tehnoloogia- , innovatsiooni ja ettevõtlusteadlikkust tõstvate ürituste korraldaja. Merkuuri töötoad ja huviringid on suunatud põhikooliealistele noortele.

Enerhacki missioon on aidata kasvatada põlvkonda, kes omab suuri teadmisi energeetika valdkonnas ja aitab saavutada kliimaneutraalsuse eesmärke. Enerhacki projektideks on huviring TTÜs, energeetikalane haridusprogramm koolidele, teaduste akadeemia ja tasuta suvelaagrid.

HK Unicornide liikumine on liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Ettevõtmine sai alguse 2018. aasta sügisel eesmärgiga äratada ja kasvatada tehnikaalast huvi tüdrukute seas läbi praktiliste ülesannete.

TalTech Tehnoloogiakoolis näidatakse koolinoortele, et tehnoloogiaalane haridus ja inseneeria on huvitavad ja elulähedased ning suunatakse koolinoori ettevõtlikkusele! Korraldatakse aastaringselt haridusliku sisuga töötube, kursuseid, laagreid, suve- ja talvekoole ning teemapäevi, kuhu on oodatud kooliõpilased erinevas vanuses (1.–12. kl).

© 2022 Eesti Inseneride Liit MTÜ