Teoreetikute kohtumine praktikutega

Enn Kerner

Sellel nädalal oli Eesti Inseneride Liidul külas California riikliku Polütehnilise Ülikooli professor Macro. Professor Macro siduserialaks ülikoolis on LEAN juhtimise teooria õpetamine üliõpilastele ja teooria rakendamine USA tootmisettevõtetes.

Üks Eesti juhtivaid tootmisettevõtteid, kus LEAN ja Six Sigma (6σ) teooriaid on praktikas võimalikult laialt rakendatud, on Tallinnas asuv Euroopa juhtiv metallpakendite tootja Metaprint.

Professor Macro (CalPoly) ja kolleeg hr. Krinal (Metaprint) jagasid kompetentse nii teoorias kui ka teooria praktikasse juurutamise valdkonnas. Allakirjutanul on olnud au olla seotud Metaprindi arengutega üle 30 aasta ja tänane toomisprotsessi ülesehitus teeb au igale insenerile, kes on huvitatud nii tootmise orptimeerimisest, tootekvalideedi ohjamisest, kui ka Eestisse keskmisest kõrgemapalgaliste töökohtade loomisest.

Metallile trükkimise alguse 100. aastapäeva tähistav Metaprint on üks väheseid ettevõtteid, mida võib pidada Eesti ja Euroopa juhtivaks eesrindlike tootmismudelite kasutajaks igapäevases tootmises.

Kohumise kokkuvõtte sõnastas Metaprindi juht hr. Lemendik: „Iga vastutustundlik organisatsioon peab oma tegevuses silmas pidama ressursi- ja protsessitõhusat käitumist. Soovides järgnevatele põlvkondadele pärandada puhast ja jätkusuutlikku maailma, tuleb kasutada parimaid võimalikke tööriistu. LEAN ja 6 Sigma filosoofiad sobivad väga hästi antud eesmärki teenima. Metaprindi juhi ja omanikuna võin kinnitada, et iga samm nimetatud teel on meid hästi teeninud, parandades meie keskkonna jalajälge ja tõstes organisatsiooni konkurentsivõimet“.