Inseneriharidus

Inseneriharidus on väärt omandamist: see annab tööturul eelise ning võimaldab töötada mitmetel põnevatel ametikohtadel. Inseneriharidust on Eestis võimalik omandada mitmetes ülikoolides. Kõige suurem valik tehnikavaldkonna erialasid leidub Tallinna Tehnikaülikoolis.

Inseneriharidust pakkuvad ülikoolid Eestis:

TalTech - Tallinna Tehnikaülikool – Rakendused Google Plays

Tallinna Tehnikaülikool on piirkonna juhtiv rahvusvaheline tehnoloogiahariduse pakkuja ja suurima tudengite arvuga ülikool Eestis. Tallinna Tehnikaülikool pakub tehnoloogiaharidust paljudes erinevates valdkondades, õppuritele on palju huvitavaid õppekavasid nii inseneri-, infotehnoloogia-, loodus- kui majandusteaduskonnas ning ka Eesti Mereakadeemias.

TTK-logo-2013-v-eestikeelne
Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti suurim riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool. 4-aastast rakenduskõrgharidust on võimalik omandada ehitus-, mehaanika- ja transporditeaduskonnas.

Tartu Ülikool on Eesti mainekam ja vanim ülikool, kus pakutakse mitmekülgset haridust erinevates valdkondades. Tehnikaharidust on võimalik omandada loodus- ja tehnoloogiateaduskonnas ning loodus- ja informaatikateaduskonnas.

Eesti Maaülikool on 5000 tudengiga ülikool ja juhtiv inseneri- ja tehnikahariduse pakkuja Lõuna-Eestis. Põnevaid erialasid pakuvad Tehnikainstituut ja Tartu Tehnikakolledž.

Sümboolika — Eesti Lennuakadeemia

Lennuakadeemia pakub lennundustehnika õppekaval inseneriõpet juba aastaid. Õppekaval on kaks spetsialiseerumist ning neist esimese, õhusõiduki ehituse ja hoolduse suunal on lõpetajal võimalik omandada kas õhusõiduki mehaanika-või elektroonikainseneri, õhusõiduki hooldusinsenerivõi õhusõidukite jätkuva lennukõlblikkuse insenerikompetentsid ning jätkata karjääri vastavalt valitud suunale. Side-ja navigatsioonisüsteemide ehk teise spetsialiseerumise väljundiks on info-ja telekommunikatsioonitehnoloogia insenerid, kes oskavad kasutusele võtta, seadistada ja käitada lennuliikluse toimimiseks vajalikke süsteeme.

© 2022 Eesti Inseneride Liit MTÜ