Eesti Inseneride Liit õnnitleb Eesti Vabariigi tunnustuse pälvinud insenere!

Eesti juhtivat tehnikateadlast, mehaanikainseneri ja Eesti Teaduste Akadeemia liiget, professor Jakob Kübarseppa, autasustati Eesti Vabariigi teaduspreemiaga (elutööpreemiaga). Professor Jakob Kübarsepp on noorte inseneride õpetaja Tallinna Tehnikaülkooli masina- ja tööstustehnika instituudis. Palju õnne ja edukaid teadusprojekte!

Tallinna Tehnikaülikooli hoonete energiatõhususe ja sisekliima professorit Jarek Kurnitskit autasustas President Alar Karis Valgetähe III klassi teenetemärgiga.

Ehitusinseneri ja pikaajalist endist Eesti Inseneride Liidu presidenti (aastatel 2000–2005) Riho Orast autasustas President Alar Karis Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Inseneeria valdkonna ettevõtte Englo OÜ tegevjuhti ja juhtivinseneri Karin Punning’it ja peakonstruktorit Toomas Sõmer’it autasustas President Alar Karis Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Soovime tunnustatud inseneeria valdkonna spetsialistidele veel palju edukaid projekte Eesti inimeste elu paremaks muutmisel!

PALJU ÕNNE!

Eesti Inseneride Liidu nimel

EUR Ing. Enn Kerner                                        Carmen Tamm
juhatuse liige                                                     projektijuht