Õpi inseneriks

Inseneriharidus on väärt omandamist: see annab tööturul eelise ning võimaldab töötada mitmetel põnevatel ametikohtadel. Insenerihariduse lõpetanud inimeste palk on Eesti keskmisest oluliselt kõrgem ning inseneride vajadus tulevikus aina kasvab. Inseneriharidusega kindlustad oma tuleviku! Inseneriharidust on Eestis võimalik omandada mitmetes ülikoolides.

Inseneriharidust pakkuvad kõrgkoolid Eestis:

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool on piirkonna juhtiv rahvusvaheline tehnoloogiahariduse pakkuja ja suurima tudengite arvuga ülikool Eestis. Tallinna Tehnikaülikool pakub tehnoloogiaharidust paljudes erinevates valdkondades, õppuritele on palju huvitavaid õppekavasid nii inseneri-, infotehnoloogia-, loodus- kui majandusteaduskonnas ning ka Eesti Mereakadeemias.

Tallinna Tehnikakõrgkool

Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti suurim riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool, mis pakub pakub mitmekülgset ja praktilist õpet. 4-aastast rakenduskõrgharidust on võimalik omandada ehitus-, mehaanika- ja transporditeaduskonnas.

Eesti Lennuakadeemia

Lennuakadeemia pakub lennundustehnika õppekaval inseneriõpet juba aastaid. Õppekaval on kaks spetsialiseerumist. Õhusõiduki ehituse ja hoolduse suunal on lõpetaja omandab kas õhusõiduki mehaanika-või elektroonikainseneri, õhusõiduki hooldusinsenerivõi õhusõidukite jätkuva lennukõlblikkuse insenerikompetentsid. Side-ja navigatsioonisüsteemide väljundiks on info-ja telekommunikatsioonitehnoloogia insenerid, kes oskavad kasutusele võtta, seadistada ja käitada lennuliikluse toimimiseks vajalikke süsteeme.

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool on Eesti mainekam ja vanim ülikool, kus pakutakse mitmekülgset haridust erinevates valdkondades. Tehnikaharidust on võimalik omandada Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudis kahel erialal.

Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikool on 5000 tudengiga ülikool ja juhtiv inseneri- ja tehnikahariduse pakkuja Lõuna-Eestis. Põnevaid ja ainulaadseid erialasid pakub EMÜ Tehnikainstituut. Eestis saab veeinseneriks ainukesene õppida EMÜs.

Kutsekoolid

Eestis on võimalik inseneriharidust omandada ka mitmetes kutsekoolides. Parima haridustee valikuks on mitmeid portaale, mis aitavad igale tulevasele insenerile leida parim õppekava.

Kutseharidus.ee kaardistab Eestis tegutsevad kutsekoolid, aitab eriala valikul ning annab ülevaate omandatavatest erialadest.

Rajaleidja on mitmekülgne portaal, mis nii kaardistab Eestis inseneriharidust pakkuvad asutused, sisaldab informatsiooni harituse omandamise põhimõtetest, kui ka aitab haridustee jätkamisel langetada õige valiku.

© 2022 Eesti Inseneride Liit MTÜ