ENGINEERS EUROPE (FEANI)

ENGINEERS EUROPE – Euroopa Rahvuslike Inseneriühenduste Assotsiatsioon (Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs) asutati 1951. aastal.

ENGINEERS EUROPE’i põhiline eesmärk on Euroopa inseneride kompetentsusnõuete ühtlustamine nii ülikoolihariduse kui järgneva täienduskoolituse ja praktika osas. ENGINEERS EUROPE omistab euroinseneri (EUR ING) kvalifikatsioonitaset, tehnikaülikooli ja tema õppekava eelneva atesteerimise ja tõendatud inseneritöö kogemuse põhjal. Insenerihariduse ja -praktika vastavuse ENGINEERS EUROPE’i nõuetele hindab  üleeuroopaline rahvusvaheline hindamiskomisjon.

Eesti Inseneride Liit võeti ENGINEERS EUROPE’i täisliikmeks 1996. aastal Budapestis, kus toimus järjekordne ENGINEERS EUROPE’i üldkogu. Eestit esindas kolmeliikmeline delegatsioon: EIL president, Tallinna Tehnikaülikooli professor Leo Mõtus, EIL välissuhete komisjoni esimees, Eesti Majandusjuhtide Instituudi direktor Jüri Truusa ja EIL hariduse komisjoni esimees, Tehnikaülikooli professor Andres Keevallik. Koos Eestiga võeti vastu Tšehhi, Sloveenia ja Rumeenia. Balti riikidest on Eesti ainus ENGINEERS EUROPE liige. Liikmete nimekiri: https://www.engineerseurope.com/membership-list

ENGINEERS EUROPE ÜRO Säästva arengu eesmärkideni jõudmise strateegiast: https://bit.ly/38Eklb5

© 2022 Eesti Inseneride Liit MTÜ