Ettevõttele

Eesti Inseneride Liit (EIL) ootab toetajatena liituma kõiki ettevõtteid. Täna on juriidilised liikmed Viru Keemia Grupp AS, KH Energia-Konsult AS, Grafitek OÜ, Ecomatic AS. Juriidilised liikmed saavad ühtlasi koha juhatuses. Liiduga liitumiseks palun kirjutada Eesti Inseneride Liidu presidendi e-postiaadressile igor.krupenski@insener.ee.

Inseneride järelkasvu strateegia

Viimase OSKA. Eestis on inseneride puudus väga suur ning probleemi lahendamisse panustamiseta olukord paremaks ei muutu. Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosiprogrammi OSKA raporti põhjal on kvalifitseeritud tööjõu puudus oluline töötleva tööstuse kasvu pidurdav tegur. Selle kohaselt on lähi kümnendil Eestis puudu 2/3 inseneridest ning praeguse seisuga katavad ülikoolilõpetajad vaid 1/3.

Seepärast oleme arendamas pikaajalist inseneride järelkasvu strateegiat, millega ühendame ühte võrgustikku juba olemasolevaid noortele suunatud inseneride järelkasvu programme ning loome uusi viise, kuidas inseneeriat noortele lähemale tuua ja seda populariseerida. Me tahame näidata kui põnev, mitmekülgne ja vajalik on inseneri elukutse ning miks peaksid inimesed oma tulevikku just inseneeria valdkonnas nägema. Kui maa tuleb täita lastega, siis meie tahame täita tööturu tehniliste spetsialistidega!

Inseneride järelkasvu strateegia peamiseks eesmärgiks on luua süstemaatiline lähenemine, mis tagab insenerierialade lõpetajate arvu tõusu. Seepärast lähtume oma tegevusega viiest tegevussuunast:

  1. Inseneeria populariseerimine ning teavitustöö
  2. Inseneeria ja tehnoloogia valdkonna osapoolte koostöö arendamine,
  3. Üldhariduskoolides inseneeria ja tehnikavaldkonna süstemaatilise kaasamine ja õpetamine
  4. Teaduse ja tehnika huviringide tegevuse toetamine ja arendamine
  5. Inseneeria ja tehnikavaldkonna hariduse õppimisvõimaluste parandamine

Strateegia 2022-2025 aastate põhifookus on inseneeria erialadele sisseastujate arvukuse tõstmine. Selle tagamiseks on esimeste aastate tegevused peamiselt suunatud inseneeria valdkonna tutvustamisele formaalses, mitteformaalses ja informaalses õppes. Järgmise 4 aasta tegevustega tahame tõsta noorte teadlikust inseneeria valdkonnast ja selle karjäärivõimalustest ning tõsta huvi STEAM ainete ja huvitegevuse vastu, et noored teeksid teadliku erialavaliku. Teadlik erialavalik toetab mõtestatud õpet, mis loob eelduse ka lõpetajate arvukuse tõusuks.

Inseneride järelkasvu strateegia mitmekülgseks ja jätkusuutlikuks realiseerimiseks otsime endale partnereid. Teie ettevõtte saaks meie kavandatud õppematerjalide kaudu kujundada noorte haridust ja tulevikuvalikuid või aidata meil süstemaatiliselt noori inseneeriale lähemale tuua, ühinedes meie partnerpaketiga. Partnerina osalemine aitab eelkõige kaasa Eesti ettevõtlusele, sest mida rohkem noori astub tehnilistele erialadele, seda rohkem koolitatakse spetsialiste, kelle järele on reaalne nõudlus tööjõuturul ja kaob ära vajadus otsida spetsialiste välismaalt.

Kui soovite meie järelkasvu strateegiast ja selle tegevuskavast lähemalt kuulda või tahad meie parneriks hakata, siis võtke ühendust projektijui Kristi Kuusemetsaga aadressil kristi.kuusemets(at)insener.ee.

Strateegia partnerid

© 2022 Eesti Inseneride Liit MTÜ