Mis on “Ava uks haridusele”?

Varajane ja stabiilne kokkupuude reaalse töökeskkonnaga on ühe inseneriharidust omava tudengi või tehnilist kutseharidust omava õpilase õppeprotsessis hindamatu väärtusega ning aitab hoida üliõpilaste ja kutseõpilaste motivatsiooni oma õpingud valitud erialadel ka lõpetama.

Algatuse “Ava uks haridusele!” eesmärgiks on saada käima süsteem, mis võimaldab  inseneeria tudengitel ja tehniliste erialade kutseõpilastel süstemaatiliselt planeerida ühiseid ettevõtete külastusi kogu õppeaasta vältel. Stabiilsed kokkupuuted Eesti erinevate ettevõtetega aitaks hoida õpilaste motivatsiooni ja fookust õpingutel ning  ühised külastused toetavad ühtse kogukonna tekkimist, mis omakorda loob soodsa pinna edaspidisteks tudengite ja kutseõpilaste koostööprojektideks.

Hetkel me kogume kokku ühte nimekirja need ettevõtteid, kes on valmis avama oma uksed inseneriharidust andvate kõrgkoolide tudengitele ja kutsekoolide õpilastele, et pakkuda neile praktilist kogemust ja sügavamat arusaamist erialasest tööst ja töökeskkonnast. Projektis kaasalöömine annab ettevõtetele võimaluse tutvustada end potentsiaalsetele tulevikutöötajatele ning panustada insenerihariduse ja kogukonna arengusse.

Kuidas süsteem välja näeb?

Kui soovid projektis kaasa lüüa siis registreerige oma ettevõte meie nimekirja ja me võtame detailsema info saamiseks juba teiega ise ühendust.

Haridusele avavad uksed

Kontaktid:

Eesti Inseneride Liit

kristi.kuusemets@insener.ee

Tehnikaüliõpilaste Selts

tysjuhatus@gmail.com