Eesti Inseneride Liit toetab Vivitast sirguvate tulevaste inseneride kasvamist

Enn Kerner

Lõppenud koolivaheaeg täitis Eesti ja Ukraina laste vabaaja 5 päevase VIVITA tehnoloogia päevadega.

Iga tööpäev oli jagatud teemadeks ning viimasel, ahelreaktsiooni päeval, viisime kokku kõikide teemapäevade temaatikad ühtseks matemaatikat, füüsikat ja keemiat siduvaks maailmaks.

Esimese, muusikapäeva oluliseks lisaks oli vaja jagada tulevastele tehnikutele ja inseneridele algteadmisi heli võnkumisest ja muusikaga seotud füüsikalistest seostest. Teise päeva, teatri ja näitlemise võlumaailma tuli seostada ja tuua näiteid valguse ja värvi ning kõne levimise tekkepõhjustest teatrikunsti tutvustamisel noortele.
Kolmandal päeval, mood ja kunst on otseses seoses inimese värvide nägemisega ja disaini alustõega, et miks on oluline asjade kasutusmugavus.
Neljandal päeval, keskkonna temaatika kaudu on lihtne noortele jagada teadmisi taaskasutuse ja ringmajanduse võimalustest. Keskkonna temaatika sidumine teiste õppeainetega annab koolis rohkesti võimalusi MATIK-õppe arenguks.

Laagri lõpetuseks ehitasime lastega ahelreaktsioonimasina, kuhu tuli rakendada nädala jooksul kogutud erinevad teadmised ja liita ühtseks toimivaks Rube Goldbergi insenerimaailmaks. Kasutades algteadmisi üldisest füüsikast said erineva rahvuse noored ühtsetes võistkondades püstitatud ülesannetega ideaalselt hakkama.

Lapsed leidsid endale palju uusi sõpru, said esialgsed teadmised inseneride tööst ning selleks vajalikest õppeainetest, mida on vaja kooliteel omandada. VIVITA ja EIL koostöö aitab lastel üle saada reaalainete hirmudest ja loob tingimused, kus lapsel on võimalik stressivabalt tegeleda ka keeruliste loodusteadustega.

Eesti Inseneride Liit tänab VIVITA Eesti toimkonda võimaluse eest koos noortega leiutada!