EIL kuulutab taaskord välja Aasta Inseneri ja Aasta tehnikaüliõpilase 2023 konkursi

Taaskord leiab aset Aasta inseneri ja Aasta tehnikaüliõpilase konkurss, kus on kõigil aktiivsetel inseneridel kui ka inseneeria tudengitel võimalus julgelt osa võtta. Soovime tunnustada nutikaid insenere ning luua tugeva põhja inseneriharidusele! Kui tead kedagi, kes väärib esiletõstmist, siis anna temast teada!

Kandideerimise või kandidaadiks esitamise tingimused:

aasta insener – insenerieriala magistrikraad või magistriga võrdsustatud bakalaureusekraad või 5-aastase õppe diplom või 4-aastane rakenduskõrgharidus ning vähemalt 10 aastat tööd insenerialal;

aasta tehnikaüliõpilane – õppimine insenerieriala bakalaureuse-, magistri-, doktori-või rakenduskõrgharidusõppes.

Hindamiskriteeriumid:

  • 75% vastavalt töö-või õpingutealased silmapaistvad saavutused insenerivaldkonnas nii lõppenud aastal kui eelnevatel aastatel, insenerikutse(d),
  • 25% tegevus inseneri valdkonnas vastavalt töö või haridusasutuse väliselt – erialaorganisatsioonides, huvihariduse vallas, üliõpilaste puhul ka tuutorina ja esindusorganisatsioonides.

Nominendid tuleb esitada koos haridus-ja töökäigu kirjelduse/ CV ja kandidaadi sobivust põhjendava kaaskirjaga e-posti aadressil konkurss@insener.ee hiljemalt 19.11.2023!

Esitatud kandidaatide hulgast teeb valiku hääletuse teel EIL juhatuse koosseis.

Võitjad avalikustatakse detsembris ja neid autasustatakse pidulikult. Lisaks sellele tehakse võitjatega intervjuud, mis avaldatakse ajakirjas Director+Inseneeria. Aasta inseneri valitakse 1999. aastast ja aasta tehnikaüliõpilast 2007. aastast. Eelmiste aastate võitjad on leitavad insener.ee kodulehel.