EIL andis üle Aleksandr Ledvanovile, soojusenergeetikainsenerile, EUR ING sertifikaadi

Järjekordselt on üks tubli insener kõvasti pingutanud EUR ING kutse saamiseks ning selle ka edukalt saavutanud. Eesti Inseneride Liidu president Igor Krupenski ja asepresident Enn Kerner andsid möödunud teisipäeval üle Aleksandr Ledvanovile, soojusenergeetikainsenerile, EUR ING sertifikaadi.

Selleks, et rohkem teada saada, kes Aleksandr on ning kuidas sattus tema euroniseneri kutse teekonnale, küsisime temalt paar küsimust.

Kes Te täpsemalt olete ja millega tegelete?

Erialaselt olen soojustehnika insener, oman magistrikraadi. Kooli ajast tegelen inseneeriaga gaasivarustuse alal. Siis hakkasin tegelema ka soojusvarustusega ning hetkel on soojusvarustus (tegelikult nii kaugkütte kui ka kaugjahutus) ja energeetilised lahendused minu põhitegevus. Olen HeatConsult OÜ kaasasutaja ja tehniline juht, kus koos meie kolleegidega inseneridega tegeleme soojus- ja jahutusvarustusega.

Mis ajendas Teid euroinseneri kvalifikatsiooni tegema?

Minu motivatsioon euroinseneri kvalifikatsiooni saamiseks pärines soovist tõsta oma kutsealast prestiiži ja tunnustust rahvusvahelisel tasandil. Kuna tegutsen mitte ainult Eesti turul, vaid ka Saksa ja Soome turul, siis Eur Ing kvalifikatsioon annab ka Tellijatele rohkem usaldust. Euroinseneri tiitel on tuntud Euroopa Liidu riikides ning see näitab, et olen valmis vastama kõrgetele tehnilistele, eetilistele ja professionaalsetele standarditele.

Kuidas kirjeldaksite oma teekonda kvalifikatsiooni saamisel: mis oli vahva, mis pakkus raskusi, mida oleksid tahtnud teisiti teha, millest kõige rohkem õppisite?

Minu teekond euroinseneri kvalifikatsiooni saamisel on olnud põnev ja väljakutseid pakkuv, arvestades minu mitmekülgseid kogemusi soojusvarustuse, kaugjahutuse, gaasivarustuse projektide ja projekteerimise valdkonnas, mille olen omandanud viimase kahekümne aasta jooksul. Võib ka öelda, et see tee algas ülikoolis, kuid tol ajal ma sellest veel ei teadnud.

Vahvaid hetki oli palju, eriti töötades erinevate projektidega, mis hõlmasid keerukaid tehnoloogiaid ja innovatsioonilahendusi. Iga projekt oli nagu omaette seiklus, kus sain väljakutseid ja leidsin loomingulisi viise nende ületamiseks. Nendest kogemustest õppisin tõeliselt hindama meeskonnatöö tähtsust ja suutlikkust lahendada keerulisi inseneriprobleeme.

Raskusi inseneritöös on ka suht palju ja tundub, et viimaste aastate üks suurimatest ongi tehnoloogia kiire areng. Insenerina pead olema alati väga hästi kursis tehnoloogiatega ning nende arendustega. Vastasel juhul sa ei suuda pakkuda kaasaegset ja head lahendust probleemile ning koostada vajalik lahendus.

Miks soovitaksite teistelgi euroinseneriks hakata?

Soovitaksin teistelgi euroinseneriks hakata, sest see tiitel avab mitmeid uusi võimalusi ja tugevdab inseneri kutseala mainet. Euroinseneri kvalifikatsioon on rahvusvaheliselt tunnustatud ning seda hinnatakse kõrgelt mitmesugustes tööstusharudes. Lisaks suurendab see võimalusi töötada välismaal või osaleda rahvusvahelistes projektides.

Euroinseneriks saamine nõuab küll vaeva ja pühendumist, kuid see annab palju tagasi, olles samm professionaalsemaks ja usaldusväärsemaks inseneriks saamisel. Tiitel näitab, et oled valmis vastama kõrgetele standarditele ja pühenduma elukestvale õppele.