ENGINEERS EUROPE (EE) töörühma UN SDG7 ajurünnak inseneride seisukoha kujundamiseks Euroopa Komisjonile

Enn Kerner

Sellel nädalal toimus järjekordne EE SDG7 kohtumine, kus peateemadena olid arutusel SDG7 alajaotused:

7.2. – 2030. aastaks suurendada oluliselt taastuvenergia osakaalu ülemaailmses energiaallikate portfellis;

Peamine küsimus on, et millised võiksid olla päikesele ja tuulele lisatavad juhitavate tootmisvõimsuste osakaal kogu energiaportfellis. Tänane retoorika on keskendunud roheenergiale, kuid välja on jäetud juhitavad elektrienergia tootmisvajadused. See on eriti oluline, kui soovime edasi minna nii Euroopa Liidu digitaliseerimise kui ka tööstuse automatiseerimise kavadega. Juba täna on Eestis tööstuse automatiseerimise ja robotiseerimise peamine piirang elektrienergia puudus ja võrkude madalad läbilaskevõimed.
Oluline on siin märkida, et tänastel salvestusseadmetel puudub vajalik mahtuvus, mis kompenseeriks pikaajaliselt elektrienergia puudust tipuaegadel. Selleks on vaja kiiresti juurutada elektronide muundamise tehnoloogiad molekulideks ja vastupidi, et tagada süsteemile lisavõimsused ja kestlikkus.

7.3. – 2030. aastaks maailmas kahekordistada energiatõhususe parandamise kiirust;

Oluline on elamute energiatõhususe tõstmise meetmed, kus Eesti inseneride panus sisendina on arvestatava kaaluga, sest Eesti elamufond erineb võrreldes Kesk-Euroopaga ajalooliselt ja geograafiliselt. Selleks peame Eesti Inseneride Liidus kujundama Eestile sobiva elamufondi energiatõhususe parandamise seisukohad ning kirjeldama neid ENGINEERS EUROPE SDG7 kavas.

7.4. – Rahvusvaheline koostöö, et hõlbustada ja edendada investeeringuid energiataristusse ja puhtamatesse energiatehnoloogiatesse.

Rahvusvahelise koostöö raames on plaanis välja pakkuda Euroopa Komisjonile meede, mis kehtestab suure kivisöe osakaaluga energiat tootvatele maadele täiendava ekspordimaksu, mille tulem suunatakse kolmandate riikide kivisöe osakaalu vähendamisele energiatootmises.

Rahvusvahelised rahavood kujutavad endast kollektiivset kohustust ületada energialõhe arenenud ja arengumaade vahel. ENGINEERS EUROPE pooldab strateegilisi rahaeraldisi, mis tagavad kaasatuse ja võrdsuse, võimaldades kõigil arengumaadel, olenemata majanduslikust seisust, juurdepääsu puhta energia jaoks olulistele ressurssidele.

SDG7 eesmärkide üleeuroopaline kirjeldamine ja seisukoht inseneeria vaatest on oluline algatus, et poliitilised otsused vastaksid Euroopa Liidu liikmesriikide tegelikele võimalustele ning panusele energiatõhususe kasvatamisel.

Kohtumine toimus Šveitsi uurimis- ja innovatsioonikeskuses EMPA: https://www.empa.ch/

EMPA põhiülesandeks on välja töötada materjalide ja tehnoloogiate jätkusuutlikus tulevikuks.

Kohtumine toimus ”NEST” innovatsioonipesas: mida ilmestas eriline ehituslahendus, energeetika kontseptsioon, hoone ergonoomika ja kogu hoone ringmajanduslik aspekt.

https://empa-virtual.ch/nest/en/