ENGINEERS EUROPE töögrupp „Tuleviku insenerid“

09.02.2023 toimus Brüsselis töögrupi „Tuleviku insenerid“ (Future Engineers) kohtumine teemadel:
1. projekti ENGINNERS4EUROPE (E4E) areng;
2. jätkusuutlikkuse eesmärgid 7 (SDG7).

Töögrupis osalesid 13 ENGINEERS EUROPE liikmesriiki: Iirimaa, Horvatia, Kreeka, Norra, Eesti, Hispaania, Sloveenia, Holland, Põhja Makedoonia, Sveits, Poola, Belgia ja vaatlejana Angoola insneride ühenduse esindaja.
Töögrupi tööõhkkond oli elav ja tulemuslik, mis aitas lahendada kohtumisele püstitatud ülesandeid ja saavutada projekti E4E vaheeesmärke:
– projekti E4E oskuste nõukogu struktuuri kirjeldus;
– SDG 7 valdkonnas, kuidas euroopa insenerid saavad luua eeldused, et tagada kõigile juurdepääs taskukohasele, usaldusväärsele, säästvale ja kaasaegsele energiale.

Pilt: ENGINEERS EUROPE töögrupp „Tuleviku insenerid“