Ole ise muutuse eestvedaja – kingi koolidele innovaatilisi õppevahendeid

Eesti Inseneride Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti haridusstartupi Praktikal algatus “Oma silm on kuningas” kutsub ettevõtteid, kogukondi ja muid huvilisi kinkima koolidele loodusainete õppe- ning katsekomplekte. Algatuse eesmärk on viia põnevad ja praktilised füüsika- ning keemiatunnid igasse kooli, et hoida õpilaste huvi, kergendada õpetajate töökoormat ning pikas plaanis vähendada inseneride ja muude spetsialistide puudust ühiskonnas. Algatusega on praeguseks liitunud 31 kooli üle Eesti.

Praktikali kaasasutaja ja teaduse populariseerija Omari Loid selgitab, et katsekomplektidega saab 8.-9. klassis läbi viia haaravaid füüsika- ja keemiatunde, kus teooriat toetavad läbivalt elulised katsed: “Just selles vanuses langeb kriitiliselt õpilaste huvi reaal- ja loodusteaduste vastu, mis omakorda suurendab vastavate spetsialistide põuda tööturul. Meie näeme oma töös iga päev, kuidas õiged tööriistad võimestavad nii õpetajat kui õpilast. Paraku pole sellised lahendused kõigile koolidele veel kättesaadavad. Katsekomplekte kinkides saab igaüks olla muutuste eestvedaja meie haridussüsteemis ja ühiskonnas tervikuna.”

Eesti Inseneride Liidu president Igor Krupenski: “Loodusainete õpetamise terviklahendus on hädavajalik haridusmaastikul, kus õpetajatel on aina vähem ressursse. Praktikali, Eesti Inseneride Liidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ühisprojekt aitab õpetajatel pakkuda õpilastele kvaliteetset haridust, tuues klassiruumi eksperimenteerimise ja digitaalse õppematerjali võimalused.”

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas, et katsekomplektide soetamise toetamine koolidele on investeering nii tuleviku inseneridesse kui ka meie majanduse jätkusuutlikkusse. „Üheskoos saame aidata kaasa sellele, et igas Eesti koolis, nii maal kui linnas, oleks võimalik loodusainete õppimine muuta õpilastele põnevaks ja elulähedaseks, aidates samal ajal ka mitmekesistada õpetaja võimalusi anda inspireerivaid õppetunde,“ ütles ta.

Koolidele kingitavate komplektide näol on tegemist terviklahendusega, mis hõlmavad nii õppematerjale kui katsekomplekte. Praktiline õpe aitab kinnistada nii omandatud teoreetilisi teadmisi kui ka õpilaste huvi reaalainete vastu. Lisaks sellele, et igal õpilasel on võimalik erinevaid loodusnähtuseid otse koolipingis järele proovida, aitab see säästa õpetaja aega keskmiselt 10 tundi nädalas.

Ettevõtetele pakub algatus võimalust tõsta noorte teadlikkust ning avardada nende tulevikuvalikuid, olgu need siis seotud haridustee või hilisema karjääriga. Nii panustatakse järelkasvu ning ollakse avalikkuses märgatud kui sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte. Lisaks annab see tugeva sõnumi ühiskonnale ja töötajatele, et ettevõte väärtustab haridust ja kogukonda. Samuti saavad ettevõtted viia koolides läbi külalistunde ning populariseerida vastavat valdkonda.

Milliseid vahendeid koolidele kinkida saab?

Koolid saavad endale katsevahendeid vastavalt oma vajadustele ise valida. Valikus on järgmised komplektid:

  • valgusõpetus (füüsika 8. klass);
  •  mehaanika (füüsika 8. klass);
  • soojus- ja elektriõpetus (füüsika 9. klass);
  • keemia 8. klass.

Kuidas kingitust teha saab?

  •  Vali leheküljel https://silm.praktikal.ee/ välja sobiv kool ja võta meiega ühendust.
  • Toeta täpselt nii palju kui soovid ja võimalik on – võid kinkida komplektid kogu kooli jaoks või kasvõi ühe komplekti. Iga kingitus teeb pikas plaanis suure heateo!
  • Soovi korral saavad ettevõtted komplektid ise koolidele üle anda ja miks mitte ka ise koolides külalistunde läbi viia.

Tule ja alusta ise seda muutust, mida hariduses ja ühiskonnas näha tahad!

 https://silm.praktikal.ee/

© 2022 Eesti Inseneride Liit MTÜ