Toetusavaldus õpetajate streigile

Eesti Inseneride Liit (EIL) toetab üldhariduskoolide, alusharidus-, kutseharidus- ja huviharidusasutuste õpetajate streiki.

Eesti Inseneride Liitu teeb murelikuks koalitsioonileppesse kirjutatu, kus haridusteemad on kõige viimane tegevusvaldkond, millele Eesti valitsus oma tähelepanu pöörab. Õpetajate streik on ilmekas näide, et haritud Eesti rahvas ei ole valitsuses prioriteediks seatud. Riigi jõukus tuleneb just tööstusest ning tööstuse aluse loovad ambitsioonikad reaalaineid oskavad Eesti noored. Riigil puudub arusaam, et särasilmsete õpetajateta jääb kooliharidus poolikuks.

Õpetajate õlule langeb suur vastutus meie noorte eest hoolt kanda ning neile parimad teadmised koolist kaasa anda. Selleks, et noor ka mingisuguseid teadmisi vastu suudaks võtta, näevad õpetajad vaeva igapäevaselt õpilaste motivatsiooni tõstmiseks.

Eesti riik vaevleb õpetajate puuduse all, mille pärast on viimastel aastatel õpetajate töökoormus suurenenud. Õpetajate tööd ning vaeva tuleb hinnata, nende panus ühiskonda on märkimisväärne. Kvaliteetne haridus ja kestlikkus peab olema erakondadeülene ühine kokkulepe ja on ainus reaalne Eesti julgeoleku tagatis.

Mõistame, et otsus streikida ei tulnud kergelt, ent see samm on oluline õiglasema ühiskonna suunas. Eesti Inseneride Liit väärtustab õpetaja ametikutset ning nõustub, et õpetajate panus ühiskonda peab olema proportsioonis töötasuga.

Üheskoos loome tugevama tuleviku!

.

Enn Kerner

Juhatuse liige ja asepresident

Eesti Inseneride Liit (EIL)